Til hovedinnhold

Klubbmøte for medlemmer i Askøy kommune

Det er klubbmøte for medlemmer i Askøy kommune i kveld. Det skal velges hovedverneombud og hovedtillitsvalgte. Det hele skjer på den digitale plattformen Teams.

10.06.2021 av Eirik Nepstad
Sist oppdatert: 10.06.2021

Møte avholdes kl. 18.00
Alle medlemmer i Askøy kommune har fått sms og tillitsvalgte har fått tilsendt informasjonen om møte tidligere.

Her er linken til møte kl 18.00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVmOWU1YzAtZmJiNS00ZDVhLTljYjktYzJhMDA3MzY5NWJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4184b6d-bcdb-42c7-84cd-5cd5a765d65b%22%2c%22Oid%22%3a%229b6dd19e-a15e-49ee-a68a-c610ebde16a8%22%7d

Informasjon om mellomoppgjøret holdes av Kompetansesenteret i Vestland.
Se vedlagt plakat.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?