Til hovedinnhold

Fagforbundet Tromsø markerte mot fjerning av særaldersgrensen!

Fagforbundet Tromsø protesterer mot regjeringens forslag om fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrenser. Lovforslaget vil i praksis bety at man fjerner særaldersgrensene.

07.06.2021 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 07.06.2021

Mandag 7. juni kommer regjeringa og Frp i Stortinget til å vedta endringer som vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker, forsvinner.

250.000 arbeidstakere i farlige eller fysisk krevende yrker som helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere, brann- og redningspersonell og ambulansefagarbeidere fortjener en trygg og god pensjon!

- Vi står sammen med våre medlemmer, vi kjemper for en bedre pensjon for alle og riktig utviklingen av arbeidslivet og samfunnet, derfor sier vi JA for å bevare særaldersgrensa, sier Reinaldo Montalvao – nestleder i Fagforbundet Tromsø.

Fagforbundet har fått tilbakemeldinger fra medlemmer, som nå frykter for å stå lengere på jobb og miste stor sum i pensjon. Det er noen kommentarer vi har hørt fra  medlemmer i Fagforbundet:

Ansatte i yrker som helsefagarbeidere, sykepleiere, ambulanse fagarbeidere, renholdere og brann og redningen personell, har sagt blant annet:  

"Dette er dårlig rekrutering, dette gjør det lite attraktiv å jobbe sånn som det er idag, hvordan blir det da etter dette vedtaket når dem også nå skal fjerne plikten for særaldersgrensen? Det er ingen som orker å stå i dette yrket over lengre tid."

"Vi ønsker å gjøre vårt beste for våre pasienter, vi ønsker en pensjon og leve av og vi ønsker å ha en helse hvor vi også kan få nyte pensjonist tiden uten å være helt utslitt og utbrent!"

Regjeringa ønsker å fjerne plikten til å gå av med særaldersgrense, det kan få store konsekvenser for de som har den ordningen! Det betyr for lav pensjon til å leve av!

Når regjeringen fjerner plikten til å fratre med særaldersgrense tar de i realiteten denne retten fra de aller fleste. Antall år med opptjening i både tjenestepensjon og folketrygd blir så få at alderspensjonen blir for lav til å kunne leve av. Tidligpensjonsordningene er gode nok, men når alderspensjon slår inn blir altså pensjonen veldig lav. Det som framstilles som en frihet til å jobbe lenger, blir i stedet en tvang til å gjøre det for å få en god nok pensjon.

Et pensjonssvik - noen regneeksempler

For 1973-kullet vil dette for en typisk helsefagarbeider bety et tap på 33.000 kroner i årlig pensjon, eller 825.000 over 25 år. En typisk brann- og redningsarbeider kan tape 70.000 kroner i årlig pensjon, eller 1.750.000 kroner over 25 år

- Særaldersgrensa er ikke et privilegium, men en annerkjennelse til de ansatte som jobb i farlige eller fysisk krevende jobber, disse yrkesgrupper har en sentral rolle i beredskap til vår samfunnet, sier nestleder i Fagforbundet Tromsø.

250.000 arbeidstakere i farlige eller fysisk krevende jobber fortjener en trygg og god pensjon!

IKKE FJERN SÆRALDERSGRENSEN!

Fagbevegelsen nekter å sitte stille og se på at regjeringa overkjører arbeidsfolks pensjon og samfunnets sikkerhet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?