Til hovedinnhold

Stipend?

Holder du på å ta utdanning eller kurs? Da kan du søke om stipend i Fagforbundet.

06.06.2021 av Ragnhild Aarø
Sist oppdatert: 06.06.2021

Det kan søkes om støtte til følgende punkter og retningslinjer.
• Utdanning ved universitet og høgskoler
• Etter- og videreutdanning på ulike utdanningsnivåer
• Praksiskandidat opplæring
• Yrkesfaglige kurs

De forskjellige utdanningene deles inn i to kategorier.

Kategori 1:
Dekker pkt. som går på utdanning ved universitet og høgskoler, etter- og videreutdanning, samt praksiskandidatopplæring.
Det kan søkes om støtte inntil kr. 6000,- pr. studieår i denne kategorien.

Kategori 2:
Kurs i regi av fagforbundet (fagkurs), kan søkes om dekning for inntil 1750,-
(jfr. Styrevedtak) Det kan søkes stipend for hvert kalenderår.
Kurs med kostnader under kr 1750,- dekkes hele kostnaden.

Søkere som ikke er tildelt stipend tidligere, blir prioritert først.

Start med å søke om stipend hos Fagforbundet sentralt, og så søker du lokalt hos Fagforbundet Karmøy. Søknadsskjema ligger helt nederst på siden. 


Utgifter som tas i betraktning når størrelsen på stipendet skal fastsettes:
• Kursavgifter/semesteravgift
• Utgifter til litteratur, bøker
• Reiseutgifter (for reiser ut over Haugalandet)

Søknad må fremmes før utdanningen er avsluttet. For utdanningen som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.
• Kopi av bekreftet studieplass/kursdeltakelse
• Innvilget/avslag stipendsøknad hos arbeidsgiver
• Dokumentasjon på utgifter legges ved søknaden.

SØKNADSFRIST: 1. MAI OG 1. NOVEMBER


Søknad sendes til:
Fagforbundet Karmøy
Rådhuset, postboks 167
4291 KOPERVIK

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?