Til hovedinnhold

Regjeringen og Frp kutter kraftig i pensjonen til 250 000 arbeidstakere

04.06.2021
Sist oppdatert: 04.06.2021

Mandag 7. juni vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner. – Et svik og et løftebrudd, sier Fagforbundets leder Mette Nord. 

03.06.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 04.06.2021

Rundt 250.000 arbeidstakere som har særaldersgrense opplever nå stor usikkerhet om egen framtid og frykt for å miste store summer i pensjon. 

Dette er ansatte som jobber i farlige eller fysisk krevende jobber, som helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere, brann- og redningspersonell og ambulansefagarbeidere. De har hatt rett og plikt til å gå av med pensjon tidligere enn andre, av hensyn til både egen og andres helse og sikkerhet. 

Nå står de i fare for å bli fratatt store summer i årlig pensjon fordi høyreregjeringa har brutt en skriftlig avtale med arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne. Regjeringa lovte å gjennomføre forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om framtidas særaldersgrenser, men har ikke vist vilje til å innfri løftet.  

For lav pensjon til å leve av 

Mandag 7. juni kommer regjeringspartiene og Frp til å vedta at plikten til å fratre ved særaldersgrense skal fjernes, noe som undergraver interessene til arbeidstakerne. Uten varige kompensasjonsordninger vil yngre mennesker i stillinger med særaldersgrenser få en svært lav pensjon.

Når regjeringen fjerner plikten til å fratre med særaldersgrense tar de i realiteten denne retten fra de aller fleste. Antall år med opptjening i både tjenestepensjon og folketrygd blir så få at alderspensjonen blir for lav til å kunne leve av. Tidligpensjonsordningene er gode nok, men når alderspensjon slår inn blir altså pensjonen veldig lav. Det som framstilles som en frihet til å jobbe lenger, blir i stedet en tvang til å gjøre det for å få en god nok pensjon. 

– Forslaget fra regjeringspartiene og Frp er det siste i en rekke angrep på særaldersgrensene. Prosessen har grunnlag i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått i 2018. I denne avtalen lovte regjeringen å forhandle videre om nye, varige løsninger for de som i dag har en stilling med særaldersgrense. Det løftet har ikke regjeringen innfridd, sier Mette Nord. 

Et pensjonssvik

– Dette er et pensjonssvik mot de ansatte med farlige og fysisk krevende jobber. De risikerer å tape store summer i årlige pensjonsutbetalinger uten en ny avtale om særaldersgrenser, sier Fagforbundets leder.

For 1973-kullet vil dette for en typisk helsefagarbeider bety et tap på 33.000 kroner i årlig pensjon, eller 825.000 over 25 år. En typisk brann- og redningsarbeider kan tape 70.000 kroner i årlig pensjon, eller 1.750.000 kroner over 25 år. 

– 250.000 arbeidstakere i farlige eller fysisk krevende jobber fortjener en trygg og god pensjon. Høyreregjeringa og Frp har utsatt dem for et pensjonssvik, sier Mette Nord.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?