Til hovedinnhold

Laget rundt barnet og eleven.

01.06.2021 av Torgunn Gunnarsen
Sist oppdatert: 01.06.2021

I forbindelse med innføringen av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, arrangerer Utdanningsdirektoratet webinar med tittelen: Laget rundt barnet og eleven.

Tidspunkt: 15. juni 2021, klokken 13.00 – 15.00.

Målgruppe: alle som er del av støttesystemet rundt barna, det vil si ansatte i barnehager og skoler, barnehage- og skoleeiere, barnehage- og skoleledere, PP-tjenesten, aktuelle innen helse og barnevern. Listen er ikke uttømmende.

Mer informasjon og mulighet for påmelding finner dere  her: https://www.udir.no/kalender/

 

Fint om dere videreformidler dette til aktuelle deltakere.

 

Med vennlig hilsen

Sissel Movik
seniorrådgiver

image3ywt.png

 

Telefon:
E-post:
Web:

75 53 15 80
fmnosim@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?