Til hovedinnhold

Enighet i KS-oppgjøret 2021

TROMSØ

TROMSØ

Fagforbundet krevde at kjøpekraften skulle opprettholdes for medlemmene og det kravet er innfridd. Løsningen innebærer en lønnsvekst på 2,82 prosent.

27.05.2021 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 27.05.2021

Det blir ikke streik mellom LO/Fagforbundet og KS. Løsningen innebærer en lønnsvekst på 2,82 prosent. Den nye tariffavtale er gjeldende fra 1.mai 2021.

Fagforbundet medlemmer i kommunene er sikret kjøpekraft. Det er forhandlet fram et tillegg på mellom 10 000 og 22 000 kroner i året for Fagforbundets medlemmer.

For LO/Fagforbundet har det også vært viktig at folk får uttelling for økt kompetanse og uformell kompetanse og det er avtalt føringer for lokale forhandlingene som vektlegger dette. De lokale forhandlingene skal gjennomføres til høsten.

UNIO ble ikke enige med arbeidsgiver, og går ut i streike. Dersom resultat for UNIO blir annerledes enn for Fagforbundets medlemmer et det avtalt at vi kan reforhandle avtalen. 

 

FAKTA OM MELLOMOPPGJØRET 2021

Ramma for oppgjøret: 2,82 prosent per 1.mai

Lokale forhandlinger skal gjennomføres innen 15.oktober

 

FAGFORBUNDET TROMSØ

Fagforbundet Tromsø vil innkalle alle medlemmene i KS-området til et medlemsmøte i nær framtid der resultatet i mellomoppgjøret vil være tema.

Takk til alle dere som sto klare til å streike!

SAMMEN ER VI STERKERE

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?