Til hovedinnhold

INNKALLING TIL FAGFORBUNDET TROMSØS ÅRSMØTE 2021

Fagforbundet Tromsøs årsmøte avholdes 18.02.21 kl. 17:00 - 20:00. Årsmøtet gjennomføres kombinert med mulighet for fysisk og digitalt oppmøte.

02.02.2021 av Erik Johansen Jørgensen
Sist oppdatert: 26.05.2021

Styret i Fagforbundet Tromsø innkaller foreningens medlemmer til Årsmøte 18.02.21 kl.17:00 – 21:00 på Aurora kino og gjennom videokonferanse på Microsoft Teams med følgende forslag til dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden
  • Godkjenning av forretningsorden
  • Valg av funksjonærer
 3. Årsberetning for året 2020
 4. Regnskap for året 2020
 5. Innkommende forslag
 6. Egen fagforening – Fagforbundet Tromsøs organisasjonsstruktur
 7. Godtgjørelser for tillitsvalgte i Fagforbundet Tromsø
 8. Handlingsplan 2021
 9. Budsjett 2021
 10. Valg
 11. Avslutning

Styret i Fagforbundet Tromsø oppfordrer alle som har mulighet, og som har digitale verktøy, til å delta digitalt da smittesituasjonen er som den er. Dersom lokale og/eller nasjonale tiltak endrer seg slik at årsmøtet ikke vil kunne gjennomføres med mulighet for fysisk oppmøte, etter at innkallingen er sendt, vil møtet gjennomføres kun med mulighet for digitalt oppmøte.

På grunn av at møtet skal gjennomføres kombinert (fysisk/digitalt) må vi ha en oversikt over hvor mange som skal delta fysisk og hvor mange som skal delta digitalt. De som skal delta digitalt vil få en lenke til møtet etter at man er påmeldt. Vi ber derfor alle som skal delta om å melde seg på, med å fylle ut følgende lenke innen 16.02.21:

https://forms.gle/fgFcgjmzPHcRCBs46

NB! DU MÅ FYLLE UT PÅMELDINGSLENKEN PÅ NYTT UAVHENGIG AV OM DU HAR GJORT DET FØR.

Møtedokumentene finner dere nederst på siden.

Det vil også være mulig å hente møtedokumentene på fagforeningskontoret etter avtale. Møtedokumentene vil bli delt ut til de som skal delta fysisk på møtet.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?