Til hovedinnhold

Fagforbundet Tromsø støtter kvinner i kampen for likestilling

Gratulerer med dagen! Fagforbundet Tromsø og Kvaløya Sportsklubb arrangerte en vennskapskamp på lørdag 6.mars for å markere den internasjonale kvinnedagen.

08.03.2021 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 26.05.2021

Fagforbundet har startet et fotballprosjekt og inngått et samarbeid med kvinnefotballen for å støtte jentefotballen. Bakgrunnen for dette er at fotballbanen er blitt en av de viktigste arenaene for likestillingskampen i Norge, slik også arbeidslivet er. 

 

Sammen for et bedre framtiden for jenter og kvinner 

8 av 10 spillere i toppserien tjener under 100.000 kroner og flesteparten av spillerne har jobb eller studier ved siden av.

Kvinner ofte står alene og er lite synlig når de satse på fotball. Kvinnefotballen bruker å få vesentilig mindre økonomisk støtte og oppfølging av samfunnet.  

I Norge er 2 av 3 kvinner sysselsatte. Det hadde selvfølgelig vært fint om kvinners yrkesdeltakelse, som er blant de høyeste i verden, også innebar en lønns- og arbeidsmessig likestilling, men slik er det ikke.

Norge har et av de mest kjønnssegregerte arbeidsmarkedene i Europa, og for mange kvinner innebærer det også:

  • Deltid
  • Ulik verdivurdering av manns- og kvinneyrker, og lønns- og inntektsforskjeller

Rundt 80 prosent av Fagforbundets medlemmer er kvinner. En del av dem spiller fotball selv, eller er foreldre og besteforeldre til de 120.000 som er aktive i Norges største jente- og kvinneidrett. Vi har mange felles kamper og det viktigste vi kan gjøre er å bidra til at jenter vokser opp uten den forskjellsbehandlinga som vi ser i idretten og i arbeidsliv i dag.

 

Å slå et slag for likestillingskampen

 Hvis vi fortsetter å lære jentene og guttene våre at forskjellsbehandling på fotballbanen er greit og naturlig, – hvordan skal vi da regne med at de skal kreve sin rett når de kommer ut i arbeidslivet?

Det er derfor Fagforbundet ønsker å støtte likestillingskampen i norsk kvinnefotball. Fordi vi selv står i den samme kampen i arbeidslivet både nasjonalt og helt lokalt. Fagforbundet kjemper for like muligher og vilkårene for alle.

 

Samarbeidsavtalen med  lokale fotballag

Fagforbundet Tromsø inngikk en samarbeidsavtale med Kvaløya Sportsklubb. Avtalen skal bidra til en positiv utvikling av fotball for jenter og kvinner i Tromsø. Samarbeidspartnerene ønsker i tillegg at avtalen skal styrke likestillingen i fotballen, i arbeidslivet og i lokalsamfunnet for øvrig.

– Det er en stor sammenheng mellom den urettferdigheten kvinnelige fotballspillere opplever i fotballen og det kvinner opplever i arbeidslivet. Hensikten med samarbeidet er å slå et slag i likestillingskampen, og ved å samarbeide med Kvaløya Sportsklubb kan vi synliggjøre hverandres arbeid for likestillingen i fotballen og i arbeidslivet, sier nestleder i Fagforbundet Tromsø, Reinaldo Montalvao.

Sammen skal vi øke bevisstheten om forskjellsbehandlingen som jenter og kvinner opplever i samfunnet. Samarbeidet skal også bidra til å styrke jenters kjennskap og kunnskap om Fagforbundet som en støttespiller i arbeidslivet.

– Sammen skal vi synliggjøre hvordan vi kan motvirke forskjellsbehandlingen, bidra til at jenter får bedre muligheter til å satse på idretten sin og for at kvinner får bedre arbeidsvilkårene på arbeidsplassen, sier Montalvao.

Samarbeidsavtalen med Kvaløya Sportsklubb løper i førsteomgang ut 2021 med mulighet for forlengelse. Damelaget skal spille med Fagforbundets logo på sine hjemme- og bortedrakter.

GRATULERE MED KVINNEDAGEN!

SAMMEN ER VI STERKERE

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?