Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret i bussbransjeavtalene

Det blir ikke streik mellom LO/Fagforbundet og NHO. Etter svært krevende forhandlinger, klarte partene i arbeidslivet å finne en felles løsning i årets mellomoppgjør.

11.04.2021 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 26.05.2021

Det blir ikke streik mellom LO/Fagforbundet og NHO. Løsningen innebærer en lønnsvekst på 2,7 prosent.

Riksmekleren har lagt fram et forslag til en løsning som gir et generelt tillegg på 2,25 kroner, og et ekstra tillegg for de lavest lønte på 1 krone per time.

Etter svært krevende forhandlinger, og med god hjelp fra Riksmekler, klarte partene i arbeidslivet å finne en felles løsning i årets mellomoppgjør.

På forhånd hadde begge partene klare krav. NHO ville ikke ha en økonomisk ramme for lønnsoppgjøret på over 2,2 prosent. LO/Fagforbundet ville ha en lønnsvekst på 2,8 prosent.

Det har vært svært tøffe forhandlinger til slutten. I LO forberedte man seg på brudd, men så foreslo riksmekler at han ville kunne vise frem hva han ville lagt frem dersom partene sa ja til at han skulle utarbeide en skisse. Det sa de (LO og NHO) ja til og da partene så det Riksmekleren la frem, sa begge sider ja, etter å ha behandlet det i sine respektive organer. 

FAKTA OM OPPGJØRET 2021

Ramme for oppgjøret: 2,7 prosent per 1.april

Generelt tillegg: 2.25 kr pr. time, dvs. 4 837, - kroner i året

Lavlønnstillegg: 1 kr pr. time, dvs, 1 950, - kroner i året

FAGFORBUNDET TROMSØ

Fagforbundet Tromsø takker alle sine medlemmer for den gode innsatsen som gjøres på arbeidsplasser hele året. Foreningen vil fortsette å kjempe for at medlemmene våre skal få bedre arbeidsforhold og motta den økonomiske anerkjennelsen de fortjener.

Det nytter å kjempe! 💪

Takk til alle dere som sto klare til å streike!

Sammen er vi sterkere ❤️

Mvh

Streikekomiteen i Fagforbundet Tromsø v/ nestleder - Reinaldo Montalvao 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?