Fagbevegelsen sier klart nei til regjeringens tukling med særaldersgrensene

Illustrasjon, pensjon. Hender som slår ring om et eldre par framstilt i papir

Særaldersgrenser: Hastverk og løftebrudd fra regjeringas side, sier en unison arbeidstakerside. (Foto: Mostphotos / Copyright (C) Andrey Popov)

I et uvanlig krast brev sier alle de tre hovedsammenslutningene LO, Unio og YS klart nei til å diskutere hvilke yrkesgrupper som skal ha plikt til å fratre ved særaldersgrensen og hvem som skal miste denne rettigheten.

13.05.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 03.06.2021

Regjeringen har sendt brev der de ber om innspill til en forskrift, nettopp om dette. Trekk brevet tilbake, krever de tre sammenslutningene, som i praksis utgjør de aller fleste organiserte i Norge.

Løftebrudd

Utspillet fra regjeringen er det siste i en lang rekke kontroversielle utspill knyttet til nettopp særaldersgrenser. Prosessen har grunnlag i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått i 2018. I denne avtalen lovte regjeringen å forhandle videre om nye, varige løsninger for de som i dag har en stilling med særaldersgrense. Det løftet brøt regjeringen og kom i stedet med forslag om overgangsordninger.

Daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak. (Foto: Fagforbundet)

– Når regjeringen nå vil ha oss med på å drøfte ytterligere forverringer av en ordning vi var enige om å videreføre er det en kraftig provokasjon. Det kan godt være at enkelte grupper som i dag ikke har særaldersgrenser har så tunge og krevende yrker at de burde ha en lavere aldersgrense og omvendt; Det kan være grupper som i dag har særaldersgrenser og kanskje ikke trenger det like mye som før. Men dette må vi ha en grundig utredning på, og den har vi ikke fått, sier daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak.

Taper pensjon

Uten varige kompensasjonsordninger vil yngre mennesker i stillinger med særaldersgrenser i få en svært lav pensjon. Når regjeringen nylig la fram forslag om å fjerne plikten til å fratre med særaldersgrense tar de i realiteten denne retten fra de aller fleste. Antall år med opptjening i både tjenestepensjon og folketrygd blir så få at alderspensjonen blir for lav til å kunne leve av. Tidligpensjonsordningene er gode nok, men når alderspensjon slår inn blir altså pensjonen veldig lav.

Relaterte dokumenter: