Digitalt kurs - Renhold i Kursstige BAD 9. juni – 11. juni

Bad, Park og Idrett arrangerer digitalt kurs i Renhold i Kursstige BAD 9. juni-11. juni. Påmeldingsfrist er 28. mai.

12.05.2021 av Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Sist oppdatert: 12.05.2021

Fagforbundets medlemmer får rabattert pris. Tommy Harsvik, Fagsjef i Lilleborg er foredragsholder.

Kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme/ bad- og idrettsanlegg. Videre vil kurset belyse renholderens rolle i et HMS perspektiv, noe som gir økt kunnskap for å sikre en bedre og tryggere hverdag.

Det går over to og en halv dag, med forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutvekslinger og noe selvstudie.

Dagene vil inneholde følgende temaer:

  • Nyhet– Hvordan har Covid-19 pandemien påvirket oss. Smittevern, mikrobiologi og Legionella.
  • Renhold – definisjoner, prinsipper og systemer
  • Samfunnsbehov og kunnskapsbehov
  • Renholdsutstyr – manuelle og maskinelle metoder
  • Hvordan ulike rengjøringsprodukter, utstyr og metoder påvirker arbeidsmiljøet, bygningen, konstruksjoner og overflater (FDV)
  • Lovverk og Norsk Standard – aktuelle lover og forskrifter av betydning for renhold og hygiene
  • PH-skalaen og virkningene av ulike sure og alkaliske produkter
  • Renholdsplanlegging og renholdsøkonomi – oppsett av renholdsplan, kvalitetssikring av renholdet som en del av internkontrollen
  • Gruppearbeid/ erfaringsutveksling

Kursstige BAD

Kurset er ett av en syvtrinns opplæringsplan – Kursstige BAD – som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”.

Kursstige bad er en kursstige utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT og Fagforbundet.

Målsetting: Gi ansatte i bade- og svømmeanlegg en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold.

Dette kurset dekker kompetansen ansatte trenger innen renhold i bade- og svømme- og idrettsanlegg.

Følg denne lenken for mer informasjon og påmelding.