Varsler streikeuttak for 4200 i staten

Fagforbundet-logo på streikeskjorte

Streikefare. (Foto: Fagforbundet)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksmekleren har i dag mottatt et såkalt områdevarsel fra LO Stat. Cirka 4200 medlemmer vil bli tatt ut i streik den 27. mai hvis ikke meklingen fører fram.

12.05.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 03.06.2021

Et områdevarsel er en del av meklingsløpet og den første beskjeden til arbeidsgiver om hvor en streik vil ramme. Det angir bare et totalantall, og hvilke departementer, etater og virksomheter som vil bli berørt. Også de andre hovedsammenslutningene leverer et slikt forhåndsvarsel to uker før fristen.

En uke før meklingsfristen vil LO Stat overlevere navnelistene over hvilke medlemmer som kommer til å ta på seg streikevestene om det skulle ende i konflikt.

Meklingen omfattes av taushetsplikt. Det er Riksmekleren som har kontroll på informasjonen knyttet til selve meklingen.

Se hele streikeuttaket (PDF, 124KB) 

Fagforbundet har i overkant av 1300 medlemmer i avtaleområde staten.