Krever strengere autorisasjonskrav for ambulansepersonell

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Birgit Dannenberg)

Ambulansefaget har en omfattende læreplan som leder fram til den beskyttede tittelen ambulansearbeider. Det stilles høye krav til å bestå for dem som tar utdanningen.

07.05.2021
Sist oppdatert: 08.06.2021

- Det samme kravet bør også gjelde for annet helsepersonell som vil inn i yrket, sier Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Det siste året har han fått flere tilbakemeldinger om sykepleiere som får autorisasjon som ambulansearbeidere, uten bestått fagprøve. De går ikke ulovlig fram. De følger Helsedirektoratets retningslinjerfor for autorisasjon, der sykepleiere kan søke om autorisasjon på gitte vilkår, uten å avlegge fagprøve.

- Det å få autorisasjon som ambulansearbeider skal være en trygghet for pasientene og en kvalitetssikring av tjenesten. De som møter oss må være trygge på at de som stiger ut av ambulansen har rett utdanning og den kompetansen som behøves, kommenterer Rønning.

Fagforbundet mener retningslinjene for autorisasjon som direktoratet operer etter i dag ikke ivaretar tjenesten og pasientene godt nok. Fagforbundet inviterte Helsedirektoratet til et møte om temaet den 3. mai. Helsedirektoratet viste til at det er få personer som benytter ordningen, men på oppfordring fra Fagforbundet, skal de nå vurdere om ordningen bør endres.

Det understrekes at ambulansefaget har utviklet seg mye siden ordningen ble innført, ikke minst siden paramedisinutdanningen kom på banen. Bestått fagbrev som ambulansearbeider er verdsatt høyt også for sykepleiere med bachelorgrad.

- En revidering av ordningen kan bety at det innføres flere krav. Vi mener en fagprøve etter vanlig praksiskandidatordning er en god løsning for faget. Tjenesten er tjent med at de autoriserte fagarbeiderne må legge fram klare og tydelig kompetansekrav, legger han til.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?