Til hovedinnhold

Årsmøte

21. april var det årsmøte i Fagforbundet Karmøy. På grunn av smittevern ble møtet digitalt denne gangen.

04.05.2021 av Ragnhild Aarø
Sist oppdatert: 04.05.2021

Årsmøte innledet med ett minutts stillhet for å minnes de medlemmene som har gått bord i løpet av det siste året. Bjørn Harald Johansen ble valgt som dirigent og ledet oss gjennom årsmøte med stødig hånd. Både årsmelding, handlingsplan, budsjett og regnskap ble godkjent uten noen innvendinger. Det var noen innkomne forslag, blant annet at styret ønsker at de kommunale tillitsvalgte skal være valgt for tre år om gangen. Da kan vi ikke komme i den situasjonen at to hovedtillitsvalgte kan bli byttet samme året. Da blir det valgt en tillitsvalgt hvert år og vi får mer kontinuitet. Vi har også prøvd ut en ordning der vi har hatt til sammen 50% organisatorisk frikjøp. Denne ordningen ønsker vi å gjøre permanent. Begge forslagene ble godkjent.

Tor Egil Nymann ble valgt til ny leder for Fagforbundet Karmøy, Gro Kristin Huus ble valgt til ny sekretær, Nina Elin Apeland, som var leder i valgkomiteen, ble valgt til styremedlem og Aina Ånensen som tidligere var sekretær ble valgt til styremedlem. Det ble også valgt en ny yrkesseksjonsleder, Marita Bergli. Hjertelig velkommen alle sammen!

I valgkomiteen var alle nye: Marianne Bergli, Mette Ask, Aksen Hevrøy, Flor De Maria Vold og Odd Bjørn Kolbeinsen. Vi ønsker alle de nye hjertelig velkommen!

Trond Helland avsluttet møte med noen inspirerende ord til oss alle i Fagforbundet. Ny leder delte ut blomster og gavekort. Takk til alle som møtte.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?