Fire i farta om forventninger til lønnsforhandlingene

Vi har spurt fire tillitsvalgte om forventningene til lønnsforhandlingene: Hva er de store utfordringene og forventningene foran mellomoppgjøret blant dine medlemmer?

25.03.2021 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 22.04.2021

 

Morten Danielsen, LO- hovedtillitsvalgt Frelsesarmeen, NHO 453 og 481

– Med en streik og tvungen lønns­nemnd friskt i minnet forventer vi et rettferdig lønnsoppgjør som utjevner forskjellene i lønn mellom yrkesgrupper med like arbeidsoppgaver  og tilsvarende lik utdanning. Det må komme et løft til de yrkesgruppene som tjener minst. Også barnehageassistenten og miljøarbeideren har vært med å dra lasset gjennom krisen og pandemien som vi nå står i.

 

Lisa-Mari Andreassen, leder Fagforbundet UNN Tromsø (avd. 404), Spekter Helse

– Vi har mange forventninger. Det må komme penger som gir reell økt kjøpekraft. Det innebærer økt ubekvemstillegg og at kompetansetillegget legges sentralt slik at det blir likt over hele landet. Medlemmene er tydelig på at ansatte må få lik lønnsvekst som ledere og direktører på høyere nivå. Det er utfordrende når lønnsgapet blir for stort.

 

John-Ole Engnes, leder Fagforbundet Sandefjord, KS

– I Sandefjord kommer tilbakemelding fra de frikjøpte, og de uttrykker  en forventning om at alle de som har jobbet i frontlinja og har stått på for å holde hjula i samfunnet i gang, skal få et løft. Skuffelsen var stor blant medlemmer innen KS, PBL og Virke etter hovedoppgjøret i 2020, så det er mye spenning foran oppgjøret. En av de største utfordringene er alle de som har mistet kompetansetillegg i kommunal sektor.

 

 
Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Stine Westrum, leder Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo, Oslo kommune

– Vi hadde store forhåpninger, men LO har akseptert en reallønnsnedgang som bekymrer. Hvordan skal vi klare å ivareta våre medlemmers lønnsvilkår nå? Vi organiserer medlemmer på tvers av kommunal, ideell og privat sektor i ulike tariffområder. De har stått i førstelinja under krisa. Utfordringa er at nå som vi kun skal forhandle lønn må vi vente enda et år på helheten. Lønnsløftene er for puslete, og det tar for lang tid å sørge for at tariffavtalene ivaretar belastningen det er å jobbe i lavtlønnsyrker.

 

;