Til hovedinnhold

Kommuneoppgjøret i gang: Krever økt kjøpekraft til alle i kommunesektoren

Forhandlingslederne på vei inn for overlevering av krav. F.v Tonje Leborg, leder, Akademikerne kommune, Odd-Haldgeir Larsen, forhandlingsleder LO Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, leder, Delta (YS), Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder KS, Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet (Unio).

Forhandlingslederne på vei inn for overlevering av krav. F.v Tonje Leborg, leder, Akademikerne kommune, Odd-Haldgeir Larsen, forhandlingsleder LO Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, leder, Delta (YS), Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder KS, Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet (Unio). (Foto: Fagforbundet / Ellisiv Solskinnsbakk)

Onsdag 21. april begynte årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. – I oppgjøret i fjor sakket offentlig sektor akterut, sammenliknet med privat sektor. Det gapet må tettes, sa nestleder i LO Kommune, Odd-Haldgeir Larsen da han presenterte LOs krav til kommuneoppgjøret for KS.

21.04.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 22.04.2021

Larsen la vekt på at et lønnsløft må omfatte alle ansatte i kommunene.

– Det er ansatte i mange yrkesgrupper som driver de kommunale velferdstjenestene gjennom hverdager og kriser. Derfor er det ikke bare noen yrkesgrupper, men hele laget av kommunalt ansatte som må få sikret kjøpekrafta. Dessuten må vi få gjort noe med den mindrelønnsutviklinga vi hadde i fjor, sa han.

Alle yrkesgrupper skal med

Larsen kom også med en advarsel til yrkesgrupper som i mediene har tatt til orde for at akkurat de skal prioriteres framfor alle andre.

– De kommunale tjenestene er ikke individuell idrett, det er lagspill, derfor kommer vi ikke til å godta noen superliga for enkelte yrkesgrupper i kommunene. Alle skal med, sa han.

Utgangspunktet for LO Kommunes krav er tariffpolitiske uttalelse fra LOs representantskap og det vi avtalte på høsten i fjor, nemlig lønnsregulering for 2. avtaleår.

Koronafaktoren

Larsen tok opp den spesielle situasjonen landet står oppe i.

– Den økonomiske situasjonen påvirker ikke bare måten vi forhandler på, men også grunnlaget for forhandlingene. Det er ikke lenge siden vi avsluttet den utsatte tariffrevisjonen for 2020, og nå er vi godt i gang med mellomoppgjøret 2021.

– Vi har hørt mange historier om hvem som har stått i frontlinjen i kampen mot koronapandemien. Vi har blant annet sett at yrkesgrupper som vi alt for ofte tar for gitt har hatt en avgjørende betydning for at det nå kan se ut til at vi nærmer oss slutten av pandemien, renholderne er et av mange slike eksempler. Det er svært mange som har stått i frontlinjen, men på ulike vis. Dette gjelder i KS-området så vel som i samfunnet for øvrig.


 (Foto: Fagforbundet / Ellisiv Solskinnsbakk)

– Krisen som pandemien har utløst i arbeidsmarkedet har rammet sosialt svært skjevt. Det er de nederst ved bordet som er hardest rammet. Derfor er det viktig for LO Kommune at vi bidrar til å motvirke konsekvensene, også når vi nå går til forhandlingsbordet og skal diskutere lønn, avsluttet Odd Haldgeir Larsen, nestleder i LO Kommune.

Kommuneoppgjøret omfatter nærmere 400.000 ansatte, hvorav 170.000 av disse er organisert i Fagforbundet. Partene har frist til midnatt, natt til 1. mai med å komme til enighet. Lykkes ikke det vil oppgjøret gå til mekling. Datoer for mekling er 25. og 26. mai.

LO Kommune består av forbundene Fagforbundet, FO, El og IT-Forbundet, Norges Sjøoffiserers forbund, Creo og Skolenes landsforbund.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?