Renholder vant over kommunen i retten

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Da koronapandemien stengte landet i mars fikk kvinnen en SMS om at hun ikke trengte å møte på jobb dagen etter. Kvinnen som er organisert i Fagforbundet, hadde jobbet tre år som renholdsvikar og ekstrahjelp. Nå har hun fått rettens medhold i at hun har krav på fast ansettelse.

15.04.2021 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 21.04.2021

I tillegg til å gi kvinnen 80 prosent fast stilling som renholder, må kommunen betale henne erstatning for tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap på tilsammen 370 055 kroner, samt dekke saksomkostninger på 193 528 kroner.

Alenemora kom til Norge fra Eritrea i 2009 og har siden våren 2017 hatt ni ulike kontrakter som renholdsvikar og ekstrahjelp. De første årene hadde hun flere såkalte nulltimerskontrakter, hvor det ikke var avtalt hvor mye hun skulle arbeide. Slike kontrakter ble ulovlige i 2019.

Da skolene stengte 13. mars 2020 fikk hun en SMS fra sin renholdsleder i kommunen med beskjed om at hun ikke trengte å møte på jobb dagen etter. Da skolene og barnehagene åpnet igjen ble hun ikke lenger tilkalt som vikar.

Full seier

Kvinnen hadde en ettårskontrakt som tilkallingsvikar fram til 31. desember 2020 da hun fikk beskjeden om at det ikke lenger var bruk for henne. Hun hadde også flere ganger søkt på faste stillinger i kommunen uten å ha hell med seg. Vårt medlem tok derfor kontakt med Fagforbundet for å høre om hun kunne ha rett på fast stilling siden hun hadde hatt ulike midlertidige kontrakter i tre år.

I mai 2020 krevde Fagforbundet fast jobb på vegne av kvinnen. Hå kommune bestred kravet og hevdet i retten at behovet for arbeidskraft i renholdsavdelingen var både ustabilt og uforutsigbart. De mente dessuten at treårsregelen ikke var oppfylt fordi kvinnen begynte å jobbe for kommunen 10. april 2017, og hadde siste vikariat 13. mars 2020. De påpekte også at hun hadde hatt flere avbrudd mellom kontraktene i løpet av de tre åra.

Jobbet uten kontrakt

I retten kom det fram at renholderen hadde jobbet for kommunen uten kontrakt i to perioder, og at hun i gjennomsnitt de siste tre åra har jobbet 79,63 prosent stilling.

Retten skriver:

«Selv om kommunen har en viss margin for innretningen av virksomheten, mener retten at kommunen har inngått midlertidige arbeidsavtaler med saksøker på tross av et konstant behov for hennes arbeidskraft, i strid med loven. Som nevnt var økning av grunnbemanningen et praktisk og reelt alternativ til utstrakt vikarbruk. Retten finner etter dette at saksøkeren har vært ulovlig midlertidig ansatt, og at hun har krav på fast stilling i medhold av arbeidsmiljøloven».

Prinsipiell dom

LO-advokat Alexander Lindboe, som førte saken på vegne av kvinnen, mener  dommen er prinsipielt viktig med tanke på at arbeidsgiver ikke fritt kan benytte tilkallingshjelper på såkalte nulltimerskontrakter.

Hå kommune har ikke tatt stilling til om dommen skal ankes. Fristen går ut i begynnelsen av mai. I mellomtiden har kommunen fått en ny og tilsvarende sak på bordet, denne gangen på vegne av et medlem i fagforeningen Delta. Den skal opp i Jæren tingrett 14. juni.

;