Til hovedinnhold

Yrkesprofilen - IKT medarbeider (Lærling)

Fagforbundet har hatt en hyggelig prat med 2 av våre våre studentmedlemmer, Kevin Fosse og Jørgen Ruud som er henholdsvis 1. og 2. års lærlinger ved It-avdelingen i Porsgrunn kommune.

18.04.2021 av Rune Mathiassen
Sist oppdatert: 18.04.2021

Hva er en Ikt-medarbeiders jobb, og hvilke funksjoner har du som IKT-medarbeider?

Vi har mange forskjellige oppgaver som IKT-medarbeider.
Blant annet så drifter og vedlikeholder vi ulike systemer som servere, nettverk og fagsystemer, samt hjelper sluttbrukere med forskjellige IT problemer. 

Vår funksjon er å være en brukerstøtte. Dette vil si at vi er den som sitter i andre enden når ansatte ringer til «Helpdesk» og trenger hjelp.

Saksbehandling er også noe vi driver med i tillegg til å hjelpe med å sette opp PC`er på forskjellige arbeidssteder i kommunen.

Vi er ikke så mye ute på virksomheter akkurat nå på grunn av pandemien, men i de tilfellene der vi ikke kan dra til arbeidsstedet, så server vi avdelingene via fjernstyring fra et system som heter Teamviewer.

Teamviewer er et system som gjør at vi kan «overta» kontrollen på PC`n til en ansatt ved at de gir oss tilgang. Da kan vi sitte på kontoret vårt i Porsgrunn, og eksempelvis hjelpe en bruker i Brevik med feilsøking osv på PC`n der de sitter. Enten de er på kontoret sitt, eller om de sitter på hjemmekontor. På denne måten kan vi se hva som er feil hos den enkelte bruker.

Helpdesk er noe vi bruker mye, spesielt etter ferier når alle er tilbake på jobb, og passord osv har utgått mens de var på ferie.

Hvilke utfordringer møter du som lærling og Ikt-medarbeider på arbeid?

Utfordringer som vi kan møte på jobb, er å finne de rette ordene når vi skal forklare hvordan ting fungerer over telefon til folk som aldri, eller sjelden, har vært borti PC før.

For oss som er lærlinger så er det jo ikke alltid like lett i starten å forklare brukerne på direkten hva de skal gjøre når vi skal feilsøke på ukjente problemer. Det skjer jo at det er ting som heller ikke vi har vært borti før.

Etter hvert som vi har fått mere kunnskap i faget så er det lettere å forklare brukerne hva de skal gjøre.

Vi er jo oppvokst med PC, men vi ser at det naturligvis ikke er alle brukerne som er like datakyndige, og da trenger de litt ekstra hjelp til igangsetting og oppsett osv.


Hvorfor valgte dere å bli Ikt-medarbeider?

Grunnen til at vi valgte å bli IKT-Medarbeidere var interesse for data, og muligheter til å få jobb innenfor dette faget senere.

Vi har spilt mye på Pc tidligere, og hatt en del feilsøking på egne maskiner. Dette har vært både moro, interessant og lærerikt, og noe som var med på å gjøre at vi valgte dette yrke.

I tillegg til dette er det gøy å kunne være til hjelp for andre. Arbeidet består jo i å hjelpe andre så det er en fordel å like å være i kontakt med andre mennesker.

Hvordan blir man Ikt- medarbeider?

Vi er lærlinger ut i fra et gammelt studieløp. Den veien som vi gikk er ikke mulig å gå lengre da det nå har vært en fagfornyelse innenfor IKT.

Det nye studieløpet gjelder fra skolestart i år, og er en helt ny ordning. 

Med dette nye utdanningsprogrammet for informasjonsteknologi og medieproduksjon vil vi tro at det kan bli enda mere jobbmuligheter siden vi får et mye mere, og bredere kunnskapsnivå.

I linken nedenfor ser du hvordan du kan bli IKT-medarbeider:

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/informasjonsteknologi-og-medieproduksjon/program/v.im

For å søke på videregående skole må du registrere deg på vigo.no:

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

Hvordan var det å begynne som lærling under pandemien, og hvordan er hverdagen deres på jobb i disse tider?

Det har vært greit å jobbe under pandemien, men nå som det er enda mere nedstengt grunnet pandemien så er vi mest på kontoret og hjelper til via fjernhjelp.

Opplæringen har fungert fint. Vi har møte hver morgen på teams med hele avdelingen, og alle kollegaene våre er aktiv i en chat på jobb så vi kan til enhver tid spørre om hjelp når det er noe vi lurer på.

Kevin skal ta fagbrevet nå i våres. Vi får jo ikke noe som vi ikke har vært innom på fagprøva, så dette kommer til å gå bra på tross av pandemi. 

I arbeidsdagen ellers jobber vi ganske selvstendig, med drift og support hvor vi hjelper alle ansatte i kommunene der det er behov.

Dette kan være alt fra ansatte på sykehjem, boenheter, servicekontoret, Ordfører og Rådmann.

Utenom «drift og support» som vi er en del av har avdelingen et eget «skoletaem». Skoleteamet hjelper skolene med blant annet Ipad. Her er det spesielt lærerne og ansatte på skolene som får hjelp.

Hver avdeling i kommunen har sitt eget system som igjen har egen ansvarlig.

Vi hoppet rett i det, får hjelp ved behov, og lærer underveis. Samtidig så blir det litt «googling».

Vi får med dette masse erfaring, og hverdagen vår blir veldig variert i og med det er så mange forskjellige systemer.

Hvordan kom du i kontakt med Fagforbundet?

Vi hadde en Lærlingedag i Ælvespeilet, og da meldte jeg meg inn som medlem.

Til orientering fra Fagforbundet:

Fagforbundet Ung er ungdomsorganiseringen til Fagforbundet. Over 40.000 av Fagforbundets medlemmer er 30 år eller yngre - enten de er yrkesaktive, elever, lærlinger og studenter.

Medlemskapet inkluderer LOfavør Kollektiv hjemforsikring – Norges beste innbo- og løsøreforsikring.

For elever under 20 år er medlemskapet gratis. Lærlinger har også gratis medlemskap.

Elever og lærlinger kan velge et medlemskap som inkluderer kollektiv hjemforsikring. Kontingenten er da den samme som for studenter, 250 kroner pr halvår. Har du kollektiv hjemforsikring og blir frastjålet f.eks laptopen på skolen, vil dette mest sannsynlig bli dekket av forsikringen.

Les mer om fordeler med å være medlem som student og lærling i linken nedenfor.

https://ung.fagforbundet.no/om-oss/kampsaker/


Tusen takk for at dere tok dere tid til en hyggelig, lærerik og interessant prat med Fagforbundet, og masse lykke til videre på veien mot Fagbrevet!!

Carol Nyland Rasmussen
Leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon
Fagforbundet Vestfold og Telemark

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?