Til hovedinnhold

Digitalt årsmøte 2021 Fagforbundet Ås

23.03.2021
Sist oppdatert: 17.12.2021

 

 ÅRSMØTE FAGFORBUNDET ÅS, AVD. 278

 

Dato: 28.04.2021
Klokkeslett: 18.00.
Hvor: Digital plattform - Teams

Fagforbundet Ås avd. 278 innkaller med dette til digitalt årsmøte pga. Coronapandemien.

DAGSORDEN:

 

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Konstituering
  4. Årsberetning 2020.
  5. Regnskap 2020.
  6. Innkomne forslag.
  7. Handlingsplan 2021.
  8. Budsjett 2021.
  9. Valg

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest: 14.04.2021

Sakene sendes: Fagforbundet Ås
Adresse: Postboks 218
Postnummer: 1430 Ås
Epost: fagforbundet@as.kommune.no

Påmelding til årsmøtet innen den 21.april via linken under her;
https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/aarsmoetet-fagforbundet-aas/register

Sakspapirene sendes til de som er påmeldte og link til møte med beskrivelse for pålogging vil da følge med etter fristens utløp.

Sakspapirene ligger også ute på Fagforbundet Ås sin hjemmeside: https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/viken/avd278

Vennlig hilsen

Styret Fagforbundet Ås.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?