Til hovedinnhold

Gratulerer med Kvinnedagen

Gratulere med kvinnedagen! Dagen i dag er en kampdag. En dag vi går ut på gater og torg og hever stemmen for kvinners rettigheter. Vi hever stemmen for retten til hele, faste stillinger, til lik lønn for arbeid av lik verdi og i solidaritet med våre søstres kamp over hele verden.

06.03.2019
Sist oppdatert: 08.03.2019

Gratulere med kvinnedagen! 

 

Dagen i dag er en kampdag. En dag vi går ut på gater og torg og hever stemmen for kvinners rettigheter.

 

Vi hever stemmen for retten til hele, faste stillinger, til lik lønn for arbeid av lik verdi og i solidaritet med våre søstres kamp over hele verden. 

 

  1. mars går vi i tog for alle kamper som er vunnet, og vi ser framover mot de kampene som står foran oss. 

 

Men ingen seire må tas for gitt. Det har det siste året vist oss. Jeg vet at flere er her i dag, på grunn av høyreregjeringens kompromisser med abortloven.

 

Kompromisser med kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Fagforbundet er, og vil alltid være, tydelig på at kvinnekroppen eies ene og alene av kvinnen selv. Abortloven er ikke oppe til forhandling! 

 

#metoo-kampanjen som skaper overskrifter over hele verden om seksuell trakassering, vold og diskriminering av kvinner er ikke mindre aktuell i år enn den var i fjor. Det trengs fortsatt å sies at vi tolererer det ikke. Trakassering skjer fortsatt overalt og kan hende alle; på jobben, i sosiale sammenhenger, på fritiden, i organisasjonslivet og i politikken.

Det er kunder, kollegaer, ledere, pasienter, klienter og kamerater som trakasserer.

 

Fagforbundet står sammen med dere, og sammen skal det sies til det blir tatt på alvor – vi finner oss ikke i det.

 

To av kvinnekampens slagord på 70-tallet var «heltid en rett, deltid en mulighet» og «et arbeid å leve med og ei lønn å leve av». Vi ser faktisk varianter av disse slagordene på parolene rundt om i Norge, også i dag. 

 

Fortsatt jobber to av tre i kommunene deltid. De fleste av dem er kvinner i omsorgsyrker. Nesten fire av fem stillinger som helsefagarbeider lyses ut i deltid. 

Har du 23, 35 prosents stilling, som er ganske vanlig i helsesektoren, så får du utbetalt litt over 7000 kroner i måneden. Det er verken til å leve eller dø av!

 

Med små deltidsstillinger er det ikke mulig å få et lån og heller ikke en pensjon du kan leve av når den tid kommer. Mange står opp hver morgen og håper at sjefen ringer med et tilbud om en ekstravakt. Det er den eneste muligheten til å få endene til å møtes i slutten av måneden. 

 

Det går alltid utover kvaliteten på tjenestene når deltid er hovedregelen ved ansettelser. De ansatte blir ikke godt nok kjent med beboerne og deres behov, og de får ikke utviklet seg som fagpersoner. De kan ikke planlegge, for de veit ikke når og hvor de skal jobbe.

 

Arbeidsbelastningen og usikkerheten hos de få som jobber heltid blir også så stor at flere går ned i stillingsprosent for å klare jobben. Deltid skaper altså mer deltid. 

 

I mannsdominerte yrker ville dette aldri blitt akseptert. Nå er det nok. 70-tallets krav må innfris en gang for alle. Fagforbundet krever hele, faste stillinger!

 

Kampen for et trygt arbeidsliv, er også kvinnekamp. Fagforbundet fikk gjennomslag på LO-kongressen for at vi sammen skal jobbe for arbeidstidsreduksjoner.

 

6-timersdagen vil gi et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv med flere hele stillinger. I tillegg vil det gi større mulighet til å klare å stå i jobb til oppnådd pensjonsalder.

 

Og kravet lik lønn for arbeid av lik verdi er fortsatt et aktuelt, for i gjennomsnitt tjener kvinner 87 kroner for hver 100-lapp menn tjener.

Det går litt oppover, men det går for seint!

 

Det er flest kvinner som jobber i offentlig sektor, og når vi nå ser at det tas til orde for at det er de som skal besinne seg i årets lønnsforhandlinger, så må vi reagere.

 

Fagforbundet vil ikke være med på at hjelpepleierne, lærere eller barne- og ungdomsarbeidere ikke skal få lønnstillegg ved årets tariffoppgjør. Vi krever økt kjøpekraft på lik linje med andre arbeidstakere. Vi krever ei lønn å leve av! 

 

  1. mars er den internasjonale kvinnedagen. Og solidaritet over landegrensene står sterkt hos oss i Fagforbundet.

 

I flere land har vi ulike solidaritetsprosjekter. Vi er spesielt stolte av vårt samarbeid med Norsk folkehjelp for å gi støtte til palestinske kvinners kamp for frihet og likestilling.  

 

Palestinske kvinner er underrepresentert i arbeidslivet, De utgjør i underkant av tjue prosent av arbeidsstyrken. De er ofte utsatt for trakassering og vold, få har arbeidskontrakt og det hender at arbeidsgiver forsyner seg av inntekten deres. De har verken ferie eller mulighet til å ta permisjon.

 

Gjennom opplæring og organisering vil flere palestinske kvinner gå ut i arbeidslivet. De vil velge tillitsvalgte som skal kjempe deres sak på arbeidsplassen, slik som oss.

 

Kvinnekampen er internasjonal, og solidariteten er grenseløs. Din kamp er min kamp, og selv om samfunnene vi lever i er vidt forskjeller, har vi samme mål.

 

 

Kjære alle sammen, 8. mars samles vi for å peke ut veien videre. Vi samles for å feire det vi har fått til. 

Gratulerer så mye med dagen.

Sammen skaper vi et likestilt samfunn!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?