Til hovedinnhold

Støttemarkering i forbindelse med sykehussteiken

Det er støttemarkeringer i forbindelse med den pågående sykehusstreiken den 19. juni kl 12:00 på Kongsberg og Drammen sykehus Les mer om hvorfor vi streiker her.

17.06.2019
Sist oppdatert: 17.06.2019

Vi ønsker alle medlemmer velkomne til støttemarkeringer på Kongsberg og Drammen sykehus

Vi krever: Pensjon fra første krone for alle – også for ansatte i små stillinger

Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i tjenestepensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlatedekning ved død. Det er både urettferdig og diskriminerende for deltidsansatte, og rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge.
Sykehusene har selv innført bestemmelsen. Kommunene fjernet allerede i 2013 grensen for pensjonsopptjening, og sikret dermed alle ansatte pensjon fra første krone.

LO og YS krever at sykehusene gjør det samme for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.
Rett til pensjon, uførepensjon og etterlattepensjon skal være uavhengig av stillingsstørrelse.
3 av 4 som rammes av dagens bestemmelse er kvinner i små stillinger med lav lønn.
Kostnaden for rettferdig pensjonsopptjening er småpenger for arbeidsgiver, men betyr svært mye for de det gjelder.

Det koster nesten ingenting å fjerne denne uretten. Likevel tviholder en stivbeint arbeidsgiverside på en regel som for lengst har havnet på historiens skraphaug i kommunesektoren.

Sykepleierne og legene støtter LO og YS sin kamp for at de med lavest stillingsprosent skal tjene opp pensjon, mens arbeidsgiver peker nettopp på dem for å forsvare en blodig urettferdig ordning.

Det er ikke greit!

9 av 10 er enige i kravet om pensjon for deltidsansatte, viser ny meningsmåling.

Undersøkelsen forteller at 91 prosent støtter kravet om at deltidsansatte ved sykehusene skal få pensjon, det er et massivt flertall.
Sentio har tatt opp denne undersøkelsen for Fagforbundet. Bare fem prosent er uenige, mens fire prosent av de spurte er i tvil.
– Dette gir oss ekstra styrke, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun er begeistra for den klare beskjeden.
– Det er blodig urettferdig at de med små deltidsstillinger ikke får pensjon.

Nå er det tydelig vist at folk flest er enige med oss. Nå må arbeidsgiverne lytte og komme oss i møte, oppfordrer Nord.
Sentios tall viser at det er massivt flertall for de streikendes krav i alle grupper, uavhengig av kjønn, alder, geografi, inntekt og utdanning.

Undersøkelsen fra Sentio er gjennomført over telefon, med et representativt utvalg på 1.000 personer over 15 år fra hele landet. Intervjuene ble gjennomført i tidsrommet 4. til 11. juni 2019.
De stilte følgende spørsmål: «Det er streik i sykehusene nå fordi deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling ikke får rett til pensjonsopptjening. Er du enig eller uenig i at de deltidsansatte skal ha rett til pensjon?»

 

Vi beklager ulempene denne konflikten påfører pasienter og pårørende.
Forbundene som er i konflikt er Fagforbundet, Delta, Parat, Fellesorganisasjonen (FO), Creo og EL og IT-forbundet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?