Til hovedinnhold

Fagforbundet Vestre Viken er tatt ut i streik!

Fra 24 juni klokken 07:30 går 32 av Fagforbundet Vestre Vikens medlemmer på Drammen sykehus ut i streik for rettferdig pensjon. Medlemmer som er tatt ut i streik har fått en SMS om dette.

19.06.2019
Sist oppdatert: 19.06.2019

Fra 24 juni klokken 07:30  går 32 av Fagforbundet Vestre Vikens medlemmer på Drammen sykehus ut i streik for rettferdig pensjon. Medlemmer som er tatt ut i streik har fått en SMS om dette.

19. juni var det som nevnt støttemarkeringer på Drammen og Kongsberg sykehus.

Det var svært godt oppmøte fra både lokalt ansatte, tillitsvalgte, andre foreninger og sykehusansatte fra hele landet.er er et knippe bilder fra markeringene.

Fagforbundet nasjonalt , Fellesorganisasjon, Byggfag, El og IT og Delta deltok også på markeringen. I tillegg møte representanter fra Drammen Rødt , Arbeiderpariet og  LO var også med på markeringen.

Trond Fistad holdt appell i Drammen og Mette Nord på Kongsberg. Trond Finstad sin appell vil bli publisert på Facebook i morgen.

Et utdrag fra hennes appell her:Forbundsleder Mette Nord holdt en brennende appell om årsaken til at mange av Fagforbundet og Delta sine medlemmer i sykehusene i Norge nå er i streik.

Vi krever – pensjon fra første krone for alle, også for ansatte i små stillinger. Vi krever rett til pensjon, uførepensjon og etterlattepensjon som er uavhengig av stillingsstørrelse.

Vi henviser medlemmene til å følge oss på Facebook da det er der informasjonen om vil komme først og hyppigst da Facebooks platform er raskere å oppdatere en denne websiden vår.

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?