Til hovedinnhold

Lier Kommune har oppfordret alle fagforeninger om å informere sine tillitsvalgte og medlemmer

Til alle arbeidstakerorganisasjoner i Lier kommune Korona-situasjonen og mulig omdisponering av personell - Informere videre til lokale tillitsvalgte

13.03.2020
Sist oppdatert: 14.04.2021

Forrige uke holdt rådmannen et informasjons- og drøftingsmøte om korona-pandemien og forholdsregler i Lier kommune.

Her ble mulig omdisponering av personell og arbeidstid/turnus tatt opp. Alle må være forberedt på at slike tiltak kan komme.

Rådmannen har nå satt kriseledelse og følger situasjonen. Det er kritisk å holde drift i gang og ivareta brukere, innbyggere og ansatte.  

 

Tjenesteområdet oppvekst hadde også et tilsvarende møte ang situasjonen og mulig omdisponering knyttet til sin drift.

 

Vi ber nå alle hovedtillitsvalgte ta ansvar for å informere videre i sine forbund med lokale tillitsvalgte.

 

På den måten sikrer vi lik og omforent informasjon på arbeidsgiverområdet.

 

Protokoll fra felles drøftingsmøte er vedlagt. Merk at situasjonen nå utvikler seg raskt, så følg med på siste nytt.

 

Vennlig hilsen,

Karin Dramdal

HR-sjef

Lier kommune

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?