Til hovedinnhold

Nye tillitsvalde i Granvin

Onsdag 16. september, hadde klubben på Granvin sjukeheim møte kor dei valde plasstillitsvald og vara plasstillitsvald.

18.09.2020
Sist oppdatert: 16.11.2021

Fagforbundet gratulerer plasstillitsvald Christina Vatnøy og vara Tine Pedersen med verva og ynskjer dei velkomne som tillitspersonar på arbeidsplassen!

Me er heilt avhengige av å ha dyktige folk som kan fungera som bindeledd mellom dei tilsette og arbeidsgjevar dersom me skal behalda den norske modellen med eit trygt regulert arbeidsliv.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?