Til hovedinnhold

Årsmøte 2018

31. Januar hadde vi årsmøte i Fagforbundet Helse Førde Avd 747 på Scandic sunnfjord hotell.

03.03.2019
Sist oppdatert: 03.03.2019

25 medlemer møtte opp til årsmøte på scandic sunnfjord hotell den 31 januar 2019.

 

Før årsmøtet begynte hadde vi eit kort medlemsmøte med 1 sak, val av foretakstillitsvald.

Randi Aven ville ta attval, det var ingen framlegg på andre kandidatar. 

 

Vi hadde i år 11 -40 års jubilantar og 10 -25 års meldemsskap i LO. Av desse var det 3 stykker som møtte! Dei fekk utdelt diplom, nål og blomster frå leiar Mariann Hundsnes og Kari Daltveit.
Dei som ikkje var tilstades på møtet vil få utdelt merke av sin lokale tillitsvald, eller få det tilsendt i posten.

 

Kari Daltveit som er nestleiar i Fagforbundet Sogn og Fjordane var og tilstede og snakka litt om prosessen med å slå saman Fagforbundet sogn og fjordane med Fagforbundet Hordaland i samband med regionsreforma der dei to fylka skal bli eitt fylke, Vestland, frå 01.01.2020.

 

Kvelden blei avslutta med middag og sosialt samvær.

 

Etter årsmøte er styret sammensatt slik: 

Leiar: Mariann Hundsnes

Nestleiar: Bodhild Nyhammer Bakke 

Sekretær: Randi Aven

Kasserar: Per Solheim 

Opplæringsansvarlig: Kjell Nygård

Styremedlem: Petter Ratvik

Styremedlem: Wenche Hosteland Mæland 

1.vara til styret: Leif Johnny Fjellro

2.vara til styret: Gro Tove Valsvik

Leiar yrkesseksjon Helse og sosial: Kristian Lund Solheim

Vara: Lene Anette Hovland

Leiar yrkesseksjon kontor og administrasjon: Lene Mathea Hetle

vara: Marion Kristiansen

Leiar yrkesseksjon samferdsel og teknisk: Johnny Lysne

vara: Wenche Eikevik

Pensjonisttillitsvald: Johnny Følling

 

Revisor: Ole Alsaker

Revisor: Arvid Kjøsnes

vara: Per Scott Olsen.

 

 

 

 

{insert_ep_object href="" description2="Kristian Lund Solheim " description1="FV: Mariann Hundsnes, Klara Heggenes (40 års jubliant), Solveig Myklebust (25 års jubilant), Tone Hjelle Cirotzki (25 års jubilant) og Kari Daltveit (frå Fylket)" imageId="71330" profileId="" templateName="image_center" type="imageTemplate"}
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?