Til hovedinnhold

Gode terrengkart fra Statens Kartverk. Nødplakat.

GPS har ikke helt utkonkurrert tradisjonelle kart. Erfarne turfolk vil alltid ta med kart og kompass uansett, men selv innen et lite område kan det være nødvendig å ha med mange kart; både på Liset og Oppheim trengs flere kart for å dekke nærområdet.

27.12.2014
Sist oppdatert: 04.02.2020

Statens kartverk har gode terrengkart som du finner her på norgeskart.no eller appen Norgeskart friluftsliv.

De er lett og intuitive å bruke (prøv!), du kan zoome inn til. f.eks. en hyttetomt eller få en oversikt over et større område for å planlegge en kort eller lang tur. Det er enkle verktøy for bl.a. å måle avstander (det er ca. 108 meter fra parkering til hytte på Liset).

En fin funksjon er Nødplakat. Vedlagt er slik plakat for Liset og en for Oppheim (midt på tomten). De tok faktisk ikke mange sekunder å lage. Vi skal se å få henge slike opp på hyttene, men til da kan man jo skrive dem ut og ta med. Med opplysningene der skal det være lett å finne hyttene enten med GPS eller vha. kartet. Liset og Liseth pensjonat er gjerne referansen for hytten vår der, men Sollbakken er nærmeste eiendom med navn. Det er imidlertid mange "solbakker" i Norge. På Oppheim er vi litt usikker på om referansen skal være Sundsvål, Oppheimsvangen eller Bidne, men valgte Sundsvål siden man kjører inn Sundsvålsvegen. 

Her er link direkte til kart over Oppheim og Liset. Zoom ut for å få oversikt.

Her har vi zoomet oss inn på hyttene våre på Oppheim.
Lengst til venstre er Hytte-4, den største- den ligger på en egen tomt.
Videre fra venstre er Hytte-3, vedskjul, Hytte-2, Hytte-1 (disse er like store)
og hus over septiktank. Huset med dusj og vaskerom er ikke på tegningen,
men ligger til venstre for Hytte-1. Stien man kommer opp er nedenfra og
opp forbi bildet før man kommer til tomtene på stien man ser komme inn
øverst i bildet. Se mer på kartene!

Tomtene våre på Oppheim

 

Vi tar også med detaljkart for hytten på Liset. Tomten vår er oppe til venstre
(ca. 1470 kvm iflg. tjenesten). Stien fra parkering er ca. 108 meter. Pga.
kotene kan det se litt bratt ut, men det er stort sett flatt. Det er bare ekvidi-
stansen som er liten pga. forstørrelsen.

Detaljert kart. Fagforbundets hytte oppe til venstre.

 

For smarttelefon og nettbrett finnes appen Norgeskart friluftsliv.

Se også artikkelen "Beskrivelser av hyttene, veien fram".

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?