Til hovedinnhold

Kurs i taushetsplikt

Gratis for fagforbundets medlemmer, elever og studenter.

12.08.2019
Sist oppdatert: 12.08.2019

 Fagforbundet Sogn og Fjordane, v/ seksjon Helse- og Sosial

Arrangerer kurs i

                                                     

                                  Taushetsplikt.

 

Dato/Stad:     26.09.19 på Quality Sogndal hotell, Sogndal

 

                        22.10.19 på Scandic Sunnfjord Hotell & Spa, Førde

 

                        24.10.19 på Nordfjord Hotell, Nordfjordeid

 

Tidspunkt :   Alle stader kl. 17.00 – 20.00.  Enkel servering frå kl. 16:30.

 

 

Program:

  • Korleis forholde seg til formell teieplikt, moralsk teieplikt?
  • Teieplikt i ulike lover, Helsepersonell-lov, Forvaltnings- og Barnevernslov.
  • Korleis er dette i forhold til ytringsfridom, opplysningsplikt, informasjonsplikt og undersøkingsplikt?
  • Vi kan meine, tru, ønskje og tenke, med bestemmelsar og retningslinjer set likevel rammer for handlingsrommet vårt.
  • Kva er kva, og kva må vi forholde oss til og etterleve i ulike roller?
  • Som tilsett, leiar, tillitsvalt og borgar.
  • Kva kan skje om ein bryt teieplikta?

 

KURSHALDER

Johan Peter Øren, er ein dyktig foreleser som Fagforbundet har nytta i fleire høve.

Øren er utdannet sykepleier, med tilleggsutdanning i sykepleiepedagogikk og klinisk spesialist i bedriftssykepleie. Han har også tilleggsutdanning fra BI i kompetansestyring, kompetanseøkonomi, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse.

 

Øren har blant annet vært daglig leder i KommuneKonsult AS, sensor ved UiT, sensor og lærer i helsefag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, adm.leder/klinisk spesialist i bedriftssykepleie.

 

 

 

Kursavgift: Kurset er gratis for medlemmer i Fagforbundet, elever og studenter.

                 : Ikkje medlemmer kr 350,- inkl. enkel servering.

 

Kursavgift vert belasta dersom ein ikkje møter og ikkje har meldt forfall.

 

Påmeldingsfrist :       Sogndal  : Innan 6. september

                                    Førde og Nordfjordeid : innan 01. oktober.

 

Påmelding      HER  Sogndal

                        HER  Førde

                        HER  Nordfjordeid

 

Kontaktperson : Inger Lise Skjerlie, mobil 970 30 908

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?