Til hovedinnhold

Referat etter kontaktmøte med brannsjefen 29.1

01.02.2019
Sist oppdatert: 18.09.2019

29.1 var fagforbundene på kontaktmøte med brannsjefen.

 

Her er et kort referat fra det som ble tatt opp. Hvis dere har spørsmål er det bare å kontakte oss i styret.

 

Referent Alexander Nesse

Tillitsvalgt BBF098

41523518

 

 

Til stedet fra Ledelsen: Leif Linde og Trond Knoop.

Fagforbundet: Alexander og Christer, I tillegg var det representanter fra Maskinistene og Nito.

 

 • Rapport vedrørende røykdykkerutstyr legges frem på BRAMU-møtet. Hatt noen utfordringer som man ønsket å gå dypere inn i.

 

 • Beredskap har utarbeidet et dokument/instruks for arbeid i høyden.

 

 • En person er gitt tilbud om fast ansettelse i Vest brann og redning slik at brannsjefen får frigitt kapasitet.

 

 • 5 nyansatte på brannforebyggende avd. 3 på særskilt og 2 på Analyse.

 

 • BB har lånt en person til Vaksdal kommune for å hjelpe med å iverksette prosedyrer, retningslinjer mm.

 

 • Ny Fana st. Jobbes det med. Men det har blitt en del utfordringer med andre etater ol. Som gjør at det går tregt. Nå er det en sykkeltrase som er for smal og fører til utsettelser.

 

 • Laksevåg stasjon planlegges flyttes på sikt. tomt er tilgjengelig for brannvesenet ved storavannet.

 

 • Pågående ansettelsesprosess rundt aspiranter.

 

 • Skal starte prosessen med å ansette 2 på brannmesterkontor og en 

øvelses koordinator til kurs og kompetanse.

 

 • Ny ansatt på bilavdeling, han starter på mandag 4.2.2019.

 

Tatt opp under eventuelt.

 

 • Omorganiseringen av boligbrannsikkerhet er ikke ferdig behandlet og kommer ikke med i BRAMU denne gang.  

 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?