Til hovedinnhold

Mangler tittel til artikkel med id 148675-148675

Det er igjen tid for å komme med innspill til hva Fagforbundet skal legge vekt på i neste års lønnsoppgjør. Si hva som er viktig for deg, i ditt yrke og på din arbeidsplass.

02.09.2019
Sist oppdatert: 02.09.2019

Fagforbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon. Det betyr at det er medlemmene som er med å bestemme. Og en av de viktigste oppgavene som Fagforbundet har, er å sikre gode lønn- og arbeidsvilkår gjennom kollektive avtaler. Altså, tariffavtaler. Disse avtalene reforhandles annet hvert år.  Neste gang er i 2020. 

Hva skal Fagforbundet prioritere? Hva er viktig for deg, på din arbeidsplass, i ditt yrke? For dine kollegaer? 

Bli med å påvirke lønnsoppgjøret 2020 gjennom å delta i innspillprosessen. Du kan enten komme på møte 25. september i fagforeningens lokaler. Eller du kan sende dine innspill på e-post til tariffinnspill2019@gmail.com

Tariffmøtet skal være i Rasmus Meyers Allé 5, 25. september klokken 1630. 

 

Lurer du på hva de ulike ord- og uttrykkene som brukes i forbindelse med tariffoppgjør betyr? Da kan du finne svar i tariffleksikonet.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?