Til hovedinnhold

Dagskonferanse 18. november

Fagforbundet, Fagakademiet og Utdanningsforbundet inviterer til konferansen "hvordan forebygge, oppdage og håndtere seksuelle overgrep mot barn?"

09.09.2019
Sist oppdatert: 09.09.2019

Alle barn har rett til beskyttelse mot overgrep. Å gi barn kunnskap om kropp, seksualitet og overgrep, og trygge voksne som de kan snakke med, er helt nødvendig for å forebygge overgrep. Når barn lærer om egen kropp, hva som er lov og ikke lov, kan barna settes i stand til å si ifra og oppsøke trygge voksne ved behov. Når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for overgrep i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal du melde om dette til barnevernet.

Konferansen gir deg økt kunnskap og trygghet i arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere overgrep mot barn!

 
Program:

 

 • Registrering og litt å spise
 • Velkommen
 • Mot til å se - trygghet til å handle
 • Hva er seksualitet, hva er seksuelle overgrep og hva er seksuelle overgrep mot barn? Klargjøring av disse begrepene gir trygghet for å håndtere bekymringssaker og aktivt jobbe med forebygging av seksuelle overgrep v/ Lillian Skevik og Anne Magnus, SMISO- Hordaland
 • Pause
 • Forts. Mot til å se - trygghet til å handle Lunsj
 •  Meldeplikt, avvergeplikt og opplysningsplikt
 • Hva er meldeplikt, avvergeplikt og opplysningsplikt? Når trer de ulike pliktene i kraft? Kunnskap skaper trygghet, også for voksne! v/ Knut Erling Nyheim, Fagakademiet
 • Pause
 • Forts. Meldeplikt, avvergeplikt og opplysningsplikt Pause med litt å spise
 • Erfaringsdeling fra Gullstølsbotn barnehage
 • Hvordan jobbe forebyggende? v/ Siw Hansson og Reidun Høgøy, Gullstølsbotn barnehage
 • Avslutning – takk for i dag 

Innledere:

 • Lillian Skevik, faglige veileder ved SMISO-Hordaland, klinisk sosionom og familieterapeut med lang erfaring fra arbeid med barn
 • Anne Magnus, faglige veileder ved SMISO-Hordaland, barnehagelærer og spesialpedagog med lang erfaring fra arbeid med barn
 • Knut Erling Nyheim, kompetanserådgiver i Fagakademiet, vernepleier og jurist. Mange års erfaring innen helse- og omsorgssektoren og som advokatfullmektig/advokat
 • Siw Hansson, enhetsleder i Gullstølsbotn barnehage, med lang erfaring fra barnehagesektorReidun Høgøy, pedagogisk leder i Gullstølsbotn barnehage, med lang erfaring fra barnehagesektor

 

Påmeldingsfrist er 18. oktober.

Mer info og påmelding finner du her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?