Til hovedinnhold

God påske fra Fagforbundet Bergen

Fagforbundet Bergen ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte en riktig god påske. En stor takk til våre tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte som i denne perioden har drøftet, forhandlet, reist viktige problemstillinger og funnet gode løsninger for medlemmer på arbeidsplassene. En særlig takk til våre pensjonisttillitsvalgte som har brukt tiden på å ringe til medlemmer for å høre om de har det greit i denne spesielle tiden og til medlemmer som har ringt inn til fagforeningskontoret og gitt oss beskjed om saker som må tas opp.

09.04.2020
Sist oppdatert: 09.04.2020

Vi vet at det er tøffe tider for mange av våre medlemmer nå. Noen av dere er permitterte, andre sliter med små deltidsstillinger og usikker inntekt. Mange av fagforeningens medlemmer er på jobb som renholdere, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter på arbeidsplasser hvor det er smitte blant pasienter og ansatte. Vi sender dere våre varmeste tanker i denne tiden og vi må bare få sagt at vi er stolte av det viktige arbeidet dere gjør for pasienter og pårørende.

 En varm takk til dere som er på jobb og tar vare på barn og unge, og ikke minst til dere som er på jobb og ivaretar folk innenfor hjemmesykepleie, som oppsøkende sosialarbeidere, tolker, dere som jobber med psykisk helse, rusomsorg, barnevern, dere som sørger for at vi har reint vann, og til dere som sørger for at alle i kommunen får lønn. Dette er virkelig en tid hvor vi ser hvor avhengige vi er av hverandres arbeid.

 Selv om det er ferie, er vi tilgjengelig for en prat for medlemmer og tillitsvalgte som trenger en prat eller øyeblikkelig hjelp, på e-post eller telefon. Fagforbundets kompetansesenter har vaktordning i påsken for å håndtere saker knyttet til Koronakrisen, så om tillitsvalgte trenger bistand, er det bare å ta kontakt med oss. Vi tar selvsagt også imot nye medlemmer i fagforeningen med største glede!

{insert_ep_object templateName="image_half" profileId="" imageId="74592" description1="" description2="" align="" href="" type="imageTemplate"}

 

"Lite arbeiderdikt"

Hver dag skrives arbeiderlitteratur
uten penn og papir
inn i arbeiderkropper inn i
mentale mønstre inn i
handlingsmønstre
Slag som rytme
Vekt som balanse
Små og store bevegelser i
fag uten skolering
bare erfart
og utført

(Jan Lange - 2018)

 God påske til alle! Beste hilsen styret i Fagforbundet Bergen avd. 56

 Sara Bell e-post: leder@fagforbundet-bergen.no  mobil: 95002837

Anders Nordanger, e-post: nestleder@fagforbundet-bergen.no mobil: 41102444

Åse Rønhovde, e-post: shs@fagforbundet-bergen.no tlf. 55900090

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?