Til hovedinnhold

Kunngjøring av årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 blir avviklet som et digitalt møte mandag 25. januar.

22.12.2020
Sist oppdatert: 22.12.2020

Grunnet korona-situasjonen må vi tenke nytt når det gjelder gjennomføring av årsmøte i januar. Det har vært en vanskelig beslutning å ta, ettersom det er mange hensyn som må veies opp mot hverandre. Vi håper allikevel at mange medlemmer vil delta, og vi kommer til å legge opp til et prøvemøte kvelde før, slik at vi kan få testet det tekniske, og at de som kanskje er litt usikre på hvordan et digitalt møte fungerer, kan få prøve seg før selve møtet den 25.

Fagforeningens årsmøte skal være åpent, og medlemsdemokratiet skal ivaretas. Styret har landet på at det som ivaretar dette på best måte er å gjennomføre det digitalt, og at vi har kontaktpersoner som kan bistå medlemmer på telefon med eventuelle tekniske spørsmål.

Dato for årsmøtet 2021 blir mandag 25. januar, med møtestart kl. 17.00 Det vil komme mer informasjon om pålogging når det nærmer seg.

Årsmøtet er medlemmenes plattform for å ta opp saker de ønsker behandlet. Har du saker du ønsker å få behandlet, må de være sendt til styret innen 5. januar. Forslag sendes til: leder@fagforbundet-bergen.no

 

Til behandling på årsmøtet foreligger:

1. Konstituering

2. Beretning 2020

3. Regnskap 2020

4. Innkomne forslag

5. Handlingsplan 2021

6. Budsjett 2021

7. Valg

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?