Til hovedinnhold

Innkalling til årsmøte 2021 og årsmøtepapirer

I år må vi dessverre avholde årsmøtet digitalt, på Teams. Her finner du lenke til årsmøtet, årsmøtepapirene, samt lenke til et "øve-møte", hvor du kan logge deg inn og teste ut funksjonene i den digitale plattformen Teams og få hjelp av oss.

14.01.2021
Sist oppdatert: 25.01.2021

Vi avholder et prøvemøte, eller et "øvemøte" torsdag 21. januar fra kl. 17.30-18.30. Da vil Ørjan Myrmel og Sara Bell være tilgjengelige her og bistå med eventuelle tekniske spørsmål du har: ØVEMØTE TRYKK HER

Selveste årsmøtet avholdes mandag 25. januar. Det blir registrering fra kl. 16.30-17.00, og kl. 17.00 begynner årsmøtet. Vi får hilsningstaler av ordfører Marte Mjøs Persen (AP) og Stortingsrepresentant og partileder Audun Lysbakken (SV). HER ER LENKEN TIL SELVE ÅRSMØTET.

Alle medlemmer i Fagforbundet Bergen er hjertelig velkomne og oppfordres til å delta. Ønsker du å delta på årsmøtet, ber vi deg om å registrere din interesse, slik at vi vet noenlunde hvor mange vi trenger til å drifte det tekniske omkring møtet. Vi ber derfor om at du melder deg på møtet med navn, e-postadresse og mobilnummer. Påmelding sendes til: leder@fagforbundet-bergen.no. Påmeldingen er ikke obligatorisk, men er til hjelp for oss, spesielt hvis det skal foretas voteringer, fordi Fagforbundet har en løsning på hemmelige avstemninger (som kan oppstå om det er mer enn en kandidat ved valg) som sendes ut til deltakernes mobiler til avstemning. Vi har intet ønske om å føre kontroll med hvem som ønsker å komme eller å heve terskelen for å delta på møtet, men for å ivareta møtets demokratiske funksjoner effektivt, er det viktig for oss at alle som deltar på møtet kan være med i eventuelle avstemninger.

Årsmøtepapirene finner du på denne siden. Sammen med innkallingen, finner du årsberetning, innkomne forslag og handlingsplan. Vanligvis legges regnskap, budsjett, revisjonsberetning og valgkomiteens innstilling frem i selve årsmøtet, men de vil du også kunne finne her før møtestart 25. januar.

Har du spørsmål om årsmøtet, dokumenter eller om selve avviklingen, kan du ringe oss på 95002837 eller sende en e-post til: leder@fagforbundet-bergen.no

         Innkalling til ordinært årsmøte i Fagforbundet Bergen avd. 056 

            Dato:              25. januar 2021

            Klokkeslett:   klokken 17.00. Registrering fra kl. 16.30

            Sted:            

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZlYjdiZjMtMzlhOC00MzBmLWE1ZDAtZTk5YzdhM2MxYWZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4184b6d-bcdb-42c7-84cd-5cd5a765d65b%22%2c%22Oid%22%3a%2279d7a195-5ca7-4795-89a0-fa62b05135d3%22%7d

 

Vi anbefaler at folk bruker Teams-appen når de skal logge seg på møtet, hvis de har anledning til å laste den ned og benytte den.

 Årsmøtet åpnes med hilsningstale fra ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen (AP), og kl. 18.00 blir det pause i programmet og en hilsningstale fra Audun Lysbakken (SV).

Til behandling foreligger

  1. Godkjenning av kunngjøring og innkalling
  2. Konstituering
  3. Årsberetning for 2020
  4. Regnskap 2020
  5. Innkomne forslag
  6. Handlingsplan 2021
  7. Budsjett 2021
  8. Valg

Vel møtt! 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?