Til hovedinnhold

Sammensetning av styrer og utvalg etter årsmøtet 2021

Mandag 25. januar avholdt Fagforbundet Bergen årsmøte. Her finner du oversikt over hvem som sitter i ulke styrer og utvalg,

27.01.2021
Sist oppdatert: 31.01.2021

Fagforeningens styre

 

Verv Navn
Leder Sara Bell
Nestleder Anders Nordanger
Kasserer Stein-Helge Olsen
Sekretær Line Mosheim
Opplæringsansvarlig  
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon Ann Kristin Solsand
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk June Kathrine Madoun
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst Rita Midthun
Leder yrkesseksjon helse og sosial Åse Rønhovde
Pensjonisttillitsvalgt  
Ungdomstillitsvalgt Marius Øvrebø
Styremedlem Knut Remi Heimvik
Styremedlem Veronica Hansen
Styremedlem Beate E. Didrikson
Styremedlem Nina Sofie Lid
Styremedlem Kenneth Rasmussen
Vara-styremedlem Wenche Myhre
Vara-styremedlem Jan Aksel Espedal
Vara-styremedlem Gunhild Kleppe

 

Yrkesseksjon helse og sosial

Verv Navn
Leder Åse Rønhovde
Nestleder Wenche Myhre
Styremedlem Gunhild Helle
Styremedlem Beate E. Didrikson
Styremedlem Line Mosheim
Styremedlem Nina Sofie Lid

 

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Verv Navn
Leder Ann kristin Solsand
Nestleder June Garberg Mevold
Styremedlem Lisbeth Stadheim

 

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Verv Navn
Leder June Kathrine Madoun
Styremedlem Merethe Tollåli

 

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Verv Navn
Leder Rita Midthun
Nestleder Eskil Løvseth Sagmo
Styremedlem Ranveig Pedersen
Styremedlem Ronny Glesnes
Styremedlem Lisbeth Helen Tønnesen

 

Pensjonistutvalg

Verv Navn
Leder  
Nestleder Nils Tarlebø
Medlem Laila Nilsen
Medlem Eva Johannessen
Medlem Anne-Grete Hansen
Medlem Tove Larsen
Vara-medlem Karstein Larsen
Vara-medlem Britt Kvale

 

Ungdomsutvalg

Verv Navn
Leder Marius Øvrebø
Medlem Roy Glesnes Mattson

 

Hyttestyret

Verv Navn
Medlem Bjørn Sagstad
Medlem Steinar Jensen
Medlem Tonje Knutsen
Medlem  Stig Helle
Medlem Kenneth Rasmussen
Vara-medlem Rita Midthun
Vara-medlem Wenche Myhre

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?