Til hovedinnhold

Uttalelser fra Fagforbundets landsstyre

Ambulansetjenesten må styrkes. Vi støtter klimastreikene. Stopp lønnstyveriet!.

01.04.2019
Sist oppdatert: 01.04.2019

Ambulansetjenesten må styrkes

Fagforbundets landsstyre er bekymret for en svekket beredskap i de akuttmedisinske tjenestene. Vi reagerer på at tilbudet ved våre lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert og avstanden til riktig sykehus øker.

Samhandlingsreformen har ført til økt behov for ambulansetjenester mellom kommuner og sykehus. Likevel har ikke ambulanseressursene økt i takt med behovet. Dette har ført til at responstidene har økt, særlig i utkantene. Viktige minutter går tapt på grunn av redusert beredskap og vesentlig lengre kjøretid. Problemene forsterkes ved at ordinær ambulanseberedskap erstattes at akutthjelpere, det vil si folk fra for eksempel brannvesen og hjelpekorps som har fått grunnleggende førstehjelpsopplæring.

Denne utviklingen må snus. Det er godt dokumentert at rask og kompetent medisinsk innsats kan redde liv og forebygge senskader. I et samfunnsperspektiv er dette også god økonomi.

Befolkningens opplevelse av utrygghet er reell og må tas på alvor. Ambulansetjenesten handler om trygghet i hverdagen. Når ulykken er ute, eller fødende kvinner er på vei til sykehuset, skal man være trygg for at man blir tatt hånd om av en god offentlig ambulansetjeneste med høy kvalitet. Tilbudet skal være likeverdig, uavhengig av bostedsadresse. 

Fagforbundet har til nå forholdt seg til Akuttutvalgets vurdering om kravet til responstid, fordi dette bare er ett av flere kjennetegn på god kvalitet. Likevel ser vi nå at utviklingen i det samlede akuttmedisinske tilbudet går i feil retning – særlig i distriktene. Dersom ikke denne utviklingen snus, kan det være fornuftig å stille krav til hvor raskt kvalifisert hjelp skal være framme hos pasienten i akuttsituasjoner.

 Fagforbundet etterlyser en helhetlig plan for de akuttmedisinske tjenestene fra regjeringen. Vi støtter Stortingets vedtak om at dette må gjøres i form av en stortingsmelding. Bil- og båtambulansene er ryggraden i ambulansetjenesten og står for nær 98 prosent av alle oppdragene. Derfor mener Fagforbundet at det er denne delen av ambulansetjenesten som må prioriteres nå.

 

Vi støtter klimastreikene.

Barn og ungdom over hele verden tar nå et kraftfullt oppgjør med foreldregenerasjonens handlingslammelse i klimasaken. Inspirert av den unge, svenske aktivisten Greta Thunberg, gjennomfører skoleelever klimastreiker i femti land. Også i Norge skal det nå gjennomføres klimastreiker ved skoler over hele landet.

Fagforbundet ønsker disse unge og kloke stemmene velkommen i klimadebatten. Vi gir helhjertet støtte til aksjonene og deler deres bekymring for framtida. Enkelte avskriver ungdommens krav til rask og dramatisk kursendring som «naive». Omfattende internasjonal forskning viser det motsatte: Det er naivt å tro at dagens ungdom kan unngå ei katastrofal framtid, dersom vi fortsetter å prate istedenfor å handle.

Det er dette de klimastreikende ungdom har forstått. Deres utålmodighet blir styrket av foreldregenerasjonens treghet. Sinnet deres blir forsterket av frykten for framtida.

Da Greta Thunberg tidligere i år talte til Verdens økonomiske forum i Davos, var dette hennes budskap: «Jeg vil ikke at dere skal føle håp. Jeg vil at dere skal få panikk. Jeg vil at dere skal kjenne på den redselen jeg kjenner hver dag. Så vil jeg at dere skal handle». Dette er ord vi må ta til oss, som vi må forstå og som må få oss til å handle.

Fagforbundets landsstyre støtter klimastreikende ungdom fordi de har forstått alvoret i klimaendringene som truer verden og alt vi jobber for. Det første viktige skrittet er at Norge og andre land må oppfylle kravene i Paris-avtalen. Fagforbundet vil la oss inspirere av ungdommene til å gjøre en enda sterkere innsats for klimaet enn vi har gjort så langt.

 

Stopp lønnstyveriet!

Landsstyret i Fagforbundet mener det er gledelig at økningen av sosial dumping i byggebransjen ser ut til å ha stoppet opp. Samtidig er vi bekymret over at sosial dumping sprer seg til andre bransjer og sektorer. Dermed fortsetter lavlønnskonkurransen, som fører til utnytting av arbeidsfolk og økt ulikhet i Norge.

Regjeringa og NHO har gang på gang vist at de ikke ivrer etter effektiv kontroll av de ulike formene for innleie av arbeidskraft. Stadig nye former for omgåelser av lovverket tas i bruk. Omfanget av innleie og tallet på bemanningsbyråer har lenge vært økende. Viljen til å unngå arbeidsgiveransvar og øke egen fortjeneste på bekostning av arbeidstakerne, har vist seg å være stor. Det har ikke minst den pågående rettssaken mot Aleris/Stendi vist.

Kommunene må bekjempe løsarbeid

Når regjeringa verken vil eller evner å stoppe denne utviklingen, må Kommune-Norge trå til for å bekjempe sosial dumping i arbeidsmarkedet. Det er nå avgjørende at kommunene tar et sterkere lederskap i kampen mot løsarbeidersamfunnet, og bidrar til å få slutt på alle former for utnyttelse av arbeidstakere.

 Mange kommuner har vist at de tar problemene på alvor gjennom vedtak mot sosial dumping, ved å jobbe for en heltidskultur og ved å velge å utføre de kommunale tjenestene selv. Det er behov for at kommunene starter en dugnad for å hindre utbredelsen av løsarbeid, blant annet gjennom kontroll av praksisen med innleie av arbeidere hos sine leverandører.

 Tillitsvalgte i offentlig sektor må bli vaktbikkjer mot sosial dumping og lovløshet i arbeidsmarkedet, ved at de får innsyn i arbeidsvilkårene hos leverandørene. Fagforbundet gir vår fulle støtte til Arbeiderpartiets forslag om å gi tillitsvalgte innsyn i arbeidskontrakter, lønns- og arbeidsvilkår hos de private aktørene som leverer tjenester til offentlig sektor.

Få slutt på lønnstyveriet!

Vi er nå i en situasjon hvor kontrollen av arbeidslivets lover og forskrifter har alvorlige mangler. På nye områder, også i offentlig finansierte velferdstjenester, ulovlig lave lønninger, manglende overtidsbetaling og andre rettigheter som arbeidstakerne har krav på etter arbeidsmiljøloven. Fagforbundet ser på dette som lønnstyveri.

Landsstyret i Fagforbundet krever at kommunene og staten forsterker arbeidet mot sosial dumping i arbeidsmarkedet, og at de stopper lønnstyvene som stjeler lønn og rettigheter fra arbeidstakerne.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?