Til hovedinnhold

Møt den nye fagforeningslederen

Nyvalgt på Årsmøtet i januar.

Nyvalgt på Årsmøtet i januar. (Foto: Knut Remi Heimvik)

På årsmøte i januar ble Bente Margrethe Sannes enstemmig foreslått av valgkomiteen som ny leder av Fagforbundet Askøy. Årsmøte svarte med å klappe henne inn. Her skal du få bli litt mer kjent med dama som skal holde styr på resten av fagforeninstyret. Hun er 44 år ung, og bor på Askøy sammen med sine 2 gutter og katten Labbetuss – som i hverdagen kalles for pus og som ikke må forveksles med kjæresten Øystein.

03.07.2020
Sist oppdatert: 03.07.2020

Barnepleier
Bente er utdannet barnepleier av den gamle skolen, og har jobbet 15 år i Ask barnehage. I barnehagen byttet hun og en kollega på å være tillitsvalgt, Bente forteller at hun trivdes godt i barnehagen, men i 2010 ble hun sykemeldt. Bente fikk Addison sykdom og Diabetes type 1 med kun to måneders mellomrom. Året etter ble hun uføretrygdet som følge av sykdomsbildet sitt. Hun har bare gode ord å fortelle om sin tid som ansatt i barnehagen. - jeg har nettopp fått med meg at jeg har særaldersgrense, sier hun med et smil.

Kjært barn har mange verv
Bente er svært engasjert og har lang erfaring som tillitsvalgt. Plasstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, styremedlem i yrkesseksjonen og flere. Nå har hun tatt på seg hatten som leder av fagforeninga, mens hun samtidig har på seg hatten som pensjonist- og uførerepresentant. Drømmen er å få en mann som leder for pensjonist- og uføreutvalget. Bente har 20 år på baken som tillitsvalgt.  I tillegg til lang erfaring i Fagforbundet Askøy har hun også verv i Diabetesforbundet Askøy og Vestland, så hun er en dame med mange jern i ilden. Hun har og klart å få seg et verv i Råd for funksjonskhemmede i Askøy kommune.
Hun er flink til å sette sin egen helse først, noe som er viktig for at hverdagen skal bli så bra som mulig.

Norge stengte ned
Det ble en voldsom start for den nye foreningslederen, da kongeriket Norge stengte ned etter snaue 2 måneder som leder. Bente valgte å ta forholdsregler ved å ikke gå ut siden hun er i risikogruppen for covid-19, måtte styre fagforeningen hjemme fra. Det har vært en ny opplevelse for hele fagforeningen. Som leder for fagforeningen er hun spesielt opptatt av å få til den gode kontakten mellom tillitsvalgte i privat sektor og de hovedtillitsvalgte i kommunen Hun forteller om lange dager, videomøter med regionen, telefonsamtaler med medlemmer, tillitsvalgte og vår ansatt i Fagforbundet Askøy.  Så det er bra at hun er flink til å delegere oppgaver til resten av styret i Fagforbundet Askøy.

Stolt medlem
Lederen er stolt av alle de flinke tillitsvalgte ute i fagforeninga som gjør en fabelaktig jobb. Spesielt i pandemien som har skapt noen utfordringer. Hun legger vekt på at det er viktig at alle får den informasjonen og hjelpen de trenger i hverdagen. Hun er stolt av Fagforbundet og hvordan vi har håndtert pandemien, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Medlemmene våre er omstillingsdyktige og løsningsorienterte, noe hun og hele Fagforbundet Askøy har sett siden mars i år.

Hva fikk deg til å engasjere deg i Fagforbundet?
Bente må grave langt bak i hukommelsen når vi stiller henne dette spørsmålet. - Jeg husker ikke hva som fikk meg til å engasjere meg, svarer hun litt oppgitt over seg selv.  Etter en stund kommer det frem at begynte når hun fikk opplæring da hun var plasstillitsvalg., Engasjementet tok av etter fase 2 opplæringen i Ulvik.   God opplæring er viktig, og er en av de tingene hun er veldig opptatt av. At tillitsvalgte får den skoleringen de trenger, og den oppfølgingen de har behov for.

De tillitsvalgte er vår største og viktigste medlemsfordel, mener den ferske fagforeningslederen. Medvirkning i arbeidslivet, og faste hele stillinger er og store viktige saker. Det er derfor gledelig at partene i Askøy kommune har signert en lokal heltidskulturerklæring i september 2019.

Bente tror alle medlemmer kan føle et engasjement om de vet hva Fagforbundet gjør – men syns det er vanskelig å si noe om hva som skal til for å få flere til å bli aktive og ta på seg verv. - Vi må nok være mer synlige og mer ute – og drive med masse oppsøkende virksomhet, dessverre gikk mange planer i vasken på grunn av pandemien.

Alle har sin rolle
Bente sin rolle i organisasjonen er å være en god støttespiller, ei som bidrar med positivitet og debatt. Hun syns det er vanskelig å se seg selv utenfra for å finne gode ord på hvilken rolle hun har. 

 

Til slutt spurte vi Bente om det noe hun vil dele om seg selv, og hun svarte kjapt at hun ikke har hemmeligheter. At hun kan dele det meste, men regnet ikke med at alle vil vite alt.
Etter å ha tenkt seg litt om sier hun, "jeg kan ikke slå hjul. har jeg aldri kunnet."

 

Funfact om Bente:

Har en fly-bok med en hel godkjent flytime i et småfly.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?