Til hovedinnhold

Bli med i debatten

Neste år er det Landsmøte i Fagforbundet. Vi inviterer til debatt allerede nå.

31.08.2020
Sist oppdatert: 31.08.2020

Hva mener du?

Som medlem av Fagforbundet har du hvert 4. år muligheten til å komme med forslag til dokumentene Prinsipp- og handlingsprogram og Vedtekter, samt å gi innspill på Fagforbundets egen organisasjon og diverse saker.

 

Noe av dette berører kanskje ikke deg som medlem eller at du mener at ting er fint sånn som det er i dag. Men hvis du mener at Fagforbundet skal gjøre noe på en annen måte, slutte med noe eller begynne med noe, ja da er dette din mulighet som medlem til å si ifra om det.

 

Dokumentene du som medlem kan komme med innspill på kan leses her:

Prinsipp- og handlingsprogram :  https://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/Prinsipp-og-handlingsprogram/

Vedtekter: https://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/vedtekter/

 

Fagforbundets egen organisasjon handler om måten vi har organisert Fagforbundet på, med lokale fagforeninger, regionskontor og nasjonalt kontor. Det handler også om at vi har valgt å legge yrker inn i 4 forskjellige yrkesseksjoner (Kontor og administrasjon/ kirke, kultur og oppvekst/helse og sosial/samferdsel og teknisk) 

 

Diverse saker er saker som medlemmene mener at Fagforbundet skal mene noe om eller ting medlemmene mener Fagforbundet skal gjøre, som ikke gjøres i dag.

 

Forslag sendes til post@fagforbundet-askoy.no innen 06.oktober 2020.

 

Hvordan blir forslag behandlet?

Etter at vi har mottatt forslag fra medlemmene vil styret i Fagforbundet Askøy sammenstille alle forslagene, og sende dem til forbundsregionen (det vi tidligere kalte fylke). Etter dette lager forbundsregionen en innstilling på alle forslagene som har kommet fra medlemmene i Vestland. Det som gjøres da er at alle forslag blir lest, hvis det er flere forslag som er like blir de sammenstilt og man stemmer over hvilke forslag som forbundsregionen støtter og ikke. Så blir forslagene sendt videre til forbundsstyret og landsstyret som beslutter hvilke saker de mener skal behandles på landsmøte.

Hvis vi mener at forslag som er gode ikke har fått blitt med til behandling under landsmøte, kan vi fremme dem på nytt under landsmøte. Dette har vi gjort flere ganger.   

 

Hvorfor?

Fagforbundet er en organisasjon som skal gjenspeile det medlemmene mener. Vi har egne dokumenter som sier noe om hva vi skal mene og hvordan organisasjonen skal drives. For eksempel at vi skal ha landsmøte hver 4. år og det er egne regler for hvordan vi skal gjennomføre et årsmøte i fagforeningen (vedtektene). Vi har egne dokumenteter som sier noe om hva fagforbundet mener og hvordan vi skal jobbe med for eksempel sosial dumping og likestilling (Prinsipp- og handlingsprogram). Dette er dokumenter som medlemmene har vært med på å lage ved å kommet med forslag, og de har endret seg hvert 4.år etter at medlemmene har sagt hva de mener er viktig.

 

Tenker du at alt er fint som det er i dag, og vi skal fortsette slik videre er det ingen behov for å sende inn forslag. Men mener du at Fagforbundet skal drives på en annen måte, mene noe annet enn vi gjør i dag eller jobbe med konkrete saker på en annen måte, da vil vi i Fagforbundet Askøy få inn ditt forslag.  

 

På vegne av fagforeningsstyret

 

Bente M. Sannes
Fagforeningsleder                            

Hilde Lende Aune
Leder, Tillitsvalgtutvalget;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?