Til hovedinnhold

Det er ingen skam å snu.

Torsdag 17 desember publiserte Askøyværingen vårt leserinnlegg ang konkurranseutsetting av tjenester i Askøy kommune. Vi måtte kutte og skrive om, men her kan du lese det i sin helhet:

21.12.2020
Sist oppdatert: 21.12.2020

Fagforbundet Askøy er det største forbundet på Askøy og vi organiserer medlemmer i alle sektorene i kommunen. Prinsipp – og handlingsprogrammet vårt gir oss føringer for hva vi skal jobbe for. Fagforbundet sitt utgangspunkt er at skattefinansierte tjenester skal eies og drives av det offentlige.

Denne november i 2020 ble brått mørk for mange av de vi organiserer. Forslaget om å konkurranseutsette renholdstjenesten og sykehjemsplasser gir store bekymringer hos de ansatte. En lønn å leve av, gode pensjonsvilkår, rett til AFP, er det som opptar den enkelte ansatte. Noe som er meget forståelig om man tar et dypdykk i realitetene for den enkelte med tanke på pensjon.

På Fagforbundet Askøy sin paneldebatt i 2019 kom nåværende ordfører Siv Høgtun med lovnader om at ingen ansatte skal få dårligere pensjon, dersom tjenester ble konkurranseutsatt. Fagforbundet erfarer at private tilbydere tar inn sitt overskudd ved å redusere i lønn og pensjon. Derfor undrer vi oss over hvordan Høyre skal overholde et slikt valgløfte? Sykepleiere har en lovpålagt pensjon i KLP, men det gjelder ikke de andre ansatte i disse tjenestene. De vil gå fra en offentlig ytelsesbasert pensjon over i en innskuddsbasert ordning som er minstekravet for pensjonsordning etter loven. Vernepleier i 100 % stilling, 53 år, kommunalt ansatt. Grunnet særaldersgrense kan ansatt ta ut særalderspensjon ved 62 år. Ansatt vil da være sikret 66 % av lønn og en utbetaling på 366 000kr. Hos en privat aktør som ikke har AFP ordning taper vernepleieren 156 210 kr i pensjon. Renholder i 72% stilling, 56 år kommunalt ansatt. Grunnet særaldersgrense kan ansatt ta ut alderspensjon ved 62 år med en pensjonsutbetaling på 66%. Hos privat aktør mister den ansatte 40 000 kr pr år når renholderen går av som pensjonist. Renholderen vil tape ca. 900 000 kr totalt i pensjon livet ut.

Det er flere eksempler på store forskjeller avhengig av om man jobber i kommunen eller hos en privat aktør. Avtaleverkene har store forskjeller som kan innebære at ansatte på samme lønnsansiennitet har 50 000kr i lønnsforskjell Det er mange skjulte kostnader som må tas med i regnestykket ved en konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Anbudsgrunnlag, kontraktsoppfølging, kartlegginger, utregninger og konsekvenser for AFP- og pensjonsvilkår for hver enkelt ansatt ved overgang til privat aktør. Sist men ikke minst beløpet kommunen må betale i oppregulering av oppsatte rettigheter for de berørte ansatte. Dette er høye summer i regnestykket. For de berørte ansatte i helse og omsorg vil beløpe være ca. 950 000 kr. i utgifter hvert eneste år for kommunen. Oppregulering av oppsatte rettigheter for renholderne vil sannsynligvis være på samme nivå. Dette kommer på toppen av det kommunen må betale for selve anbudet.

Koronapandemien for disse sektorer har vært, og er meget krevende. En nesten umenneskelig arbeidsmengde i en hektisk arbeidshverdag har vært dagligdags. Ansatte er gode på omstilling, men det krever mye i en pandemi slik som nå. Askøy kommune har ansatte som er fleksible og finner gode løsninger sammen med ledelse. Samarbeid på tvers av avdelinger og gode arbeidsplaner gir resultater. Resultater som gir forutsigbarhet for den enkeltes arbeidshverdag. Askøy kommune tjener på å ha ansatte i egenregi. Det er klinkende klart, spesielt nå i den pandemi vi står i.

Det klappes for samfunnskritiske tjenester som renhold og helse over hele landet, også på Askøy! Vi vet at konkurranseutsetting gir lavere lønn og dårligere pensjon. Er dette takken politikerne gir for innsatsen?

De regjerende partier på Askøy med Høyre, Frp, Sp, V, Krf og Pensjonistpartiet vil belønne egne ansatte ved at de må ta deler av regningen til kommunen selv, i form av dårligere lønnsutvikling og dårligere pensjon. Dette er et pensjonsran.

Fagforbundet Askøy tar seg den frihet å minne om fjellvettregel nr: 8 Vend i tide, det er INGEN skam å snu.

For Fagforbundet Askøy,
Bente M. Sannes
Gunnlaug I. N. Nilsen
Aud Elin Målsnes
Helen Tyrhaug
Inge Skogen
Hilde Lende Aune

Lenke til publisert innegg i Askøyværingen finner du her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?