Til hovedinnhold

Årsmøtet i Fagforbundet Askøy 2021 er utsatt.

Koronapandemien utsetter årsmøte.

19.01.2021
Sist oppdatert: 19.01.2021

Fagforeningsstyret i Fagforbundet Askøy håpet i det lengste at det skulle være mulig å avholde et fysisk årsmøte i slutten av januar slik vi pleier, men med den gjeldende smittesituasjonen ser vi at dette blir vanskelig. På grunn av utfordringene det fører med seg å avholde årsmøtet digitalt, spesielt med tanke på avstemninger og valg, ser vi heller ikke at et slikt møte vil kunne ivareta medlemsdemokratiet på en tilfredsstillende måte. Styret har derfor søkt forbundsregionen om å utsette årsmøtet, og fått dette innvilget. I utsettelsesvedtaket heter det at årsmøtet må avholdes innen september. Vi håper likevel å få avholdt møtet i løpet av mai. Innkalling med tid og sted, samt årsmøtepapirer vil bli gjort tilgjengelig innen vedtektsfestede frister.

 

Frem til årsmøtet skal Fagforeningsstyret styre etter midlertidig handlingsplan og budsjett, som skal sendes forbundsregionen før utgangen av februar. Disse vil da også bli gjort tilgjengelig for alle medlemmer på nettsidene våre.
Til tross for utsettelsen håper vi på å få besøk av nestleder i Fagforbundet Odd-Haldgeir Larsen.

 

Har du spørsmål ta kontakt på e-post: post@fagforbundet-askoy.no

 

Med vennlig hilsen

Fagforeningsstyret

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?