Til hovedinnhold

Innkalling til medlemsmøte m/valg ons. 11.desember, kl 17.00

Valgkomiteens instilling i teksten.

26.11.2019
Sist oppdatert: 14.04.2021

Valgkomiteen har hatt tre kandidater inne til intervju. Alle har eller har hatt ett tillitsverv for Fagforbundet Horten. Ale tre er dyktige på hver sin måte med sine respektive erfaringer og kompetanse. Etter en totalvurdering av de tre kandidatene fremmer vi forslag på Sarah Skjetne (TV i Enhet Rus og Psykiatri).

Begrunnelsen for dette valget er at Sarah har vært plass-tillitsvalgt i mange år. Sarah har hatt flere saker for medlemmene i denne tiden. Vi synes det er viktig at den personen vi innstiller har erfaring som plass-tillitsvalgt. Det er blitt et mye tøffere arbeidsliv, så vi må ha en HTB som har erfaring fra flere type saker. Samt at vedkommende bør kjenne lov-og avtaleverket godt.

Valgkomiteen

 

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="73390" description1="" description2="" href="" type="imageTemplate"}
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?