Til hovedinnhold

Stipendordningen er blitt enda bedre!

Maksimalsatsen på Fagforbundets stipend er økt fra 12 000 til 15 000, med virkning fra 1. januar 2020. Dette er gode nyheter for medlemmer som vil søke om støtte til etter- og videreutdanning!

19.02.2020
Sist oppdatert: 19.02.2020

Fagforbundet delte til sammen ut 27 millioner kroner i stipend i 2019, fordelt på 4500 søkere. Nå har den allerede populære medlemsfordelen blitt enda bedre. Maksbeløpet er hevet fra 12 000 kroner til 15 000 kroner til alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (f.eks studiepoeng). Dette omfatter også yrkessertifikater. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

For kortere kurs/utdanningstilbud gjelder en maksimal stipendutbetaling på kroner 3000, og  ordningen gjelder yrkesrelevante kurs/seminarer. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

Gjelder yrkesaktive medlemmer

For å kunne søke stipend, må en ha vært ordinært betalende, yrkesaktivt medlem i minst seks måneder på søknadstidspunktet, eller i lønnet permisjon fra arbeidet (eks. foreldrepermisjon eller utdanningspermisjon). Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev, student eller bi-medlemmer.

En kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
  • Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
  • Utdanninger i videregående skole og grunnskole
  • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
  • Praksiskandidatopplæring
  • Yrkesfaglige kurs

 

Les mer om stipendordningen og hvordan søke på fagforbundet.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?