Til hovedinnhold

Gratis videreutdanning for deg med fagbrev innen helse og oppvekst.

15.02.2019
Sist oppdatert: 15.02.2019

FAGSKOLEN ROGALAND ÅPEN SKOLE:

TID: Onsdag 27. mars 2019 kl. 16.00 – 19.00
STED: Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger

 


Fagskolen Rogaland helsefag tilbyr GRATIS videreutdanning for deg med fagbrev innen helse og oppvekst. Lærlinger som tar fagprøven i 2019 kan også søke:

Vi tilbyr fagretninger innen :
• Kreftomsorg og lindrende omsorg (Palliasjon)
• Helse, aldring og aktiv omsorg
• Psykisk helsearbeid og rusarbeid
• Tverrfaglig miljøarbeid
• Barsel og barnepleie
• Rehabilitering
• Veiledning
• Sterilforsyningsteknikk og smittevern

Fagskolen har både nettbasert og stedbasert tilbud. Studiet er på deltid over 2 år. Studiet gir 60 studiepoeng.
Høst 2 året er det 10 ukers praksis – denne kan tas på egen arbeidsplass eller ekstern praksis.

Fagskolen gir økt kunnskap og personlig kompetanse – et spennende studie – GRIP SJANSEN !!
Mer info : http://www.rogfk.no/fagskolen

Søknadsfrist innen 15. april på www.vigo.no

For mer informasjon ta kontakt på mail: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Velkommen 😊   

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?