Til hovedinnhold

Avlyste møter pga Koronaviruset

12.03.2020
Sist oppdatert: 12.03.2020

Avlyste møter som følge av Koronaviruset:

Det planlagte møtet med hovedtillitsvalgte/plasstillitsvalgte i Fagforbundet Sola den 30. mars er avlyst.

Fase1 kurs for våre nye plasstillitsvalgte er avlyst.

...

I tillegg så er følgende kurs i regi av Fagforbundet Rogaland p.t. avlyst som følge av Koronaviruset:

• Turnuskurs nordfylket 11. – 13. mars
• HTV/TV-samling 18. – 19.mars
• Temakurs for ungdomstillitsvalgte 18. – 19.mars
• Kurs i ferieloven nord – 30.mars
• Kurs i ferieloven sør – 31. mars
• Kurs for PBL/FUS – sør 02. april
• Fase 2 sør, del 2 20. – 24.april
• Vervesamling 22.april
• Storsamling 05. – 06. mai

Om vi skal avlyse lenger frem i tid så vil vi komme tilbake til dette, alt etter hvordan dette utvikler seg.

 

Hvordan forebygge smitte ?
(fra Helsenorge.no)

 

Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men man har også påvist viruset i avføring (feces). Kunnskap om smittevei er imidlertid begrenset sliden dette er et nytt virus, så egenskaper til nært beslektede koronavirus legges til grunn for rådene.

Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?