Til hovedinnhold

FAGSKOLE TILBUD

Fagskolen Arbeid med språk, flerspråklig og flerkulturell kompetanse i barnehagen/skole

17.01.2019
Sist oppdatert: 17.01.2019

 

 

Dette er et gratis tilbud for barne- og ungdomsarbeidere eller assistenter med tilsvarende realkompetanse. Vi har inntil 24 studieplasser.  9 av studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet som dekker kr. 80.400,- dersom søkeren fyller kravene deres, se under. De resterende plassene er finansiert av Rogaland fylkeskommune og er da åpen for også andre barne- og ungdomsarbeidere eller assistenter med tilsvarende realkompetanse.

 

Opptakskrav for å kunne få finansiert studiet fra Utdanningsdirektoratet:

  • Studenten må enten ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller kunne dokumentere realkompetanse, det vil si minimum fem års erfaring (i 100% stilling) fra arbeid i barnehage med barn i alderen 0-6 år
  • Som en del av studiet er det 10 uker praksis, denne skal gjennomføres som prosjekt på egen arbeidsplass. (Det inngås en praksisavtale med arbeidsgiver)
  • Studenten leverer et anbefalingsbrev fra arbeidsgiver

 

Oppstart onsdag 20 februar 2019

  • Undervisning 5 kvelder per måned fast onsdager og noen torsdager fra kl. 17.00 - 21.00 hos AOF Fagskolen, I-park Stavanger bygg I6, 3. etg Kart

 

 Viktig motiveringsfaktorer:

Dersom du/dere kan videreformidle denne informasjon til kollegaer det vært flott å gå flere sammen. 

 

Vedlegg

  • Plakat fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklig og flerkulturell kompetanse i barnehagen

 

Har du/dere noe spørsmål eller trenger ytterligere informasjon ta kontakt med undertegnede

 

 

Med vennlig hilsen Gunn Anne Larsen Senior kompetanserådgiver Tlf. 413 24 432 epost: gunn-anne.larsen@aof-fagskolen.no I-park Stavanger bygg I6, 3. etg.,

Prof. Olav Hanssensvei 7 a, 4021 Stavanger

www.aof-fagskolen.no www.facebook.com/aofhaugaland

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?