Til hovedinnhold

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars i Stavanger

inngang! Møt opp i Byparken kl. 17.30 Hovedtaler: Kari Elisabeth Kaski Appeller Togavgang ca. kl 18.00. Vi går via Pedersgata til Tou Scene. Der fortsetter festen med festivalen Skambra Damer (www.linticket.no

06.03.2019
Sist oppdatert: 08.03.2019

STØTT OPP OM DEN INTERNASJONALE KVINNEDAGEN


Vi kan påvirke samfunnsutviklingen – også ved å gå i tog.


I 2018 ble Nobels fredspris tildelt IS-overlever Nadia Murad og den kongolesiske
legen Denis Mukwege for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i
krig og konflikter. Mukwege har på sykehuset sitt i Bakvuvu gitt medisinsk
hjelp til tusenvis av kvinner som har vært utsatt for voldtekt i krig. Gjennom
sitt modige arbeid og kamp har disse to gjort en stor innsats for å vekke et
internasjonalt engasjement. Et håp er at denne tildelingen ytterligere vil
rette oppmerksomheten mot kvinners kamp for å frigjøre seg fra dette, at
overgripere vil bli stilt til ansvar og at nye overgrep forhindres. Det er ti år siden
FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1820, der voldtekt i krig beskrives som
krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.


Når det gjelder voldtekt er det liten grunn til å ha Norge som forbilde. Her
går de fleste gjerningsmenn fri. Når straff i liten grad kommer til anvendelse
betyr det at verken det å skremme andre fra å begå voldtekt, eller det å skremme
voldtektsforbryteren fra å begå nye, blir brukt som tiltak for å stoppe voldtektene.
Å utsette kvinner for vold, overgrep og trakassering er effektivt for å hindre
kvinners frihet og muligheter for livsutfoldelse.


Millioner av kvinner verden over er i ferd med å miste retten til selvbestemt
abort. Dermed står stadig flere kvinner i fare for å bli skadet eller dø som følge
av illegale aborter. Ifølge lege Berit Austveg har ikke streng abortlovgivning
innflytelse på forekomsten av abort, men bidrar til skader og død. Det er nemlig
langt færre aborter i land med liberal abortlov enn i land med streng. Heller ikke
i Norge er kampen for selvbestemmelse over. KrFs sin inntreden i regjeringen
satte nok en gang abortloven under press for å få den endret. Tusenvis måtte
ta til gatene i november 2018 for å markere kvinners rett til kontroll over egen
reproduktive helse.


Kampen mot all kvinneundertrykking – for full kvinnefrigjøring
må føres lokalt, nasjonalt og globalt.


Bli med DU også!


Andre arrangement 8. Mars:


Kl. 16.00 - 17.30 Sølvberget og Nettverk for kjønnsforskning (Se eget program)
Kl. 17.00 – 17.30 Domkirken. Gudstjeneste ved biskop Anne Lise Ådnøy
Kl. 19.00 Skambra Damer på Tou Scene (Se eget program)
Sammen er vi sterke – ha en flott 8. mars dag

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?