Til hovedinnhold

Forespørsel om ny tur for pensjonister/uføre høsten 2019-148030

Vi hadde planlagt en to dagers tur for dere 14. og 15. mai i år til Ryfylke og innbydelse ble sendt pr. e-post; SMS og via Facebook-siden til Fagforbundet Rogaland fylke, avd. 469. For at denne turen skulle kunne gjennomføres, måtte vi ha minst 35 deltagere. Ikke nok personer meldte seg.

11.04.2019
Sist oppdatert: 11.04.2019

 

Nå foreslår vi en ny tur til høsten, men vi ønsker hjelp fra dere om følgende:

 

1): Ønsker dere 1-dags eller 2-dagers tur?

2): Hvor ønsker dere å dra Kom med forslag.

3). Har dere andre kommentarer eller synspunkter.

 

Svar sendes styret i Pensjonistutvalget, Fagforbundet Rogaland fylke avd. 469 innen 31. mai,

 

til en av disse:

Knut Petter Froestad, e-postadr.: kp.froestad@lyse.net        eller SMS: 480 38 841

Inger Marie Egeland, e-postadr.:  imeg@getmail.no                eller SMS: 941 60 919

Bertha Nancy Nøkling, e-postadr.:bnnokling@gmail.com      eller SMS: 481 17 931

Grete Nilsen, e-postadr.:               greten2@online.no,

 

Eller:

På Facebook siden vår - Fagforbundet 469 Rogaland fylke - ligger også denne forespørselen og dere kan komme med kommentarer også her innen 31. mai.

 

 

Med hilsen

Pensjonistutvalget Fagforbundet Rogaland, avd. 469.

 

Inger Marie Egeland, Knut Petter Froestad,

Bertha Nancy Nøkling og Grete Nilsen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?