Til hovedinnhold

Fagskolen Helsefag - info fra Fagskolen Rogaland. Det er ennå ledige plasser !!!!!

Fagskolen Rogaland helsefag tilbyr GRATIS videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og barn og ungdomsarbeider.

06.06.2019
Sist oppdatert: 06.06.2019

Lærlinger som tar fagprøven i 2019 kan også søke:

 

Fagretninger :

  • Kreftomsorg og lindrende omsorg (Palliasjon)
  • Helse, aldring og aktiv omsorg
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Barsel og barnepleie
  • Rehabilitering
  • Veiledning
  • Sterilforsyningsteknikk og smittevern
  • Tverrfaglig miljøarbeid

 

Fagskolen er et deltidsstudium over 2 år. Vi tilbyr både nettbasert og stedbasert undervisning.

Høst 2 året er det 10 ukers praksis, denne kan tas på egen arbeidsplass eller ekstern praksis på de fleste studieretninger.

 

Fagskolen gir økt kunnskap høyere lønn, og personlig kompetanse, et spennende studie – GRIP SJANSEN !!

Vedlegget som du kan skrive ut finner du her.

Mer info og søknadsskjema finner du på www.fagskolenrogaland.no

 

 

Spørsmål kan rettes på mail til:

mollehagen-fagskole@skole.rogfk.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?