Til hovedinnhold

Temamøter ang Mobbing og trusler.

Invitasjon til temamøte om mobbing og trusler Med Fagakademiet v/Jan Terje Omdal

06.01.2020
Sist oppdatert: 06.01.2020

1 møte :

Dato: 22.01.20

Sted: Folkets hus, Stavanger, 4. etg.

Kl. 17.00 – 20.00

2 møte:

Dato: 21.01.20

Sted: Lillesund skole, Haugesund

Kl. 17.00 – 20.00

Innhold:

Jan Terje vil her ta utgangspunkt i erfaringer knyttet til rolle både som

arbeidstaker, arbeidsgiver, hovedtillitsvalgt og § 9a i opplæringsloven.

  • Hva er mobbing?
  • Hvorfor oppstår mobbing?
  • Hvordan håndtere mobbing?
  • Hvordan forebygge mobbing.
  • Hva er trusler og hva er ytringer?
  • Hvordan håndtere ulike opplevelser av utsagn.
  • Håndtering og varsling ved trusler
  • Etterarbeid og ivaretakelse av mottaker og sender av truslene

Pdf Stavanger

Pdf Haugesund

Påmelding via våre nettsider innen 17.01.20: http://rogaland.fagforbundet.no/

Reiseutgifter dekkes ikke.

Gratis for medlemmer. Kr. 500,- for ikke medlemmer.

Betal innen 21.01.20 til Vipps 137334, eller konto.nr. 9011 05 13096

 

Hilsen yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst.

Fagforbundet Rogaland 

v/Torhild Nesvåg.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?