Til hovedinnhold

Bruk av permitteringer og permitteringsvarsel ifm koronautbruddet.

Det har kommet inn mange spørsmål knyttet til permitteringsregler. Her kommer et forsøk på avklaringer omkring permitteringer.

16.03.2020
Sist oppdatert: 16.03.2020

Som dere ser i teksten under fra Pål Skarsbak, så endrer ikke regjeringens endring i betalingsbestemmelsen varslingsfristen for permittering.

Det vil si at vi enn så lenge forholder oss til 14 dagers fristen der det fremgår i avtaleverket.

Vi må imidlertid være oppmerksom på at det er ikke i alle områdene vi har avtale om dette.

Dette gjelder for eksempel i FUS barnehagene, så der er det to dagers frist som gjelder.

 

Skulle det komme noen endringer i forhold til dette, så skal vi formidle det ut så snart som mulig.

Det har blitt reist mange spørsmål knyttet til bruk av permittering og nå i de senere timene, spørsmål om varslingsfrist etter regjeringens endring av arbeidsgiverperioden ved permittering. Denne perioden er som kjent redusert fra 15 til 2 dager. Dette er i utgangspunktet to forskjellige problemstillinger. Det ene er en vurdering av om vilkårene er oppfylt. Det andre er om endret arbeidsgiverperiode medfører endring i varslingsfristen ved permittering.

 

Fagforbundet har vært i dialog med KS om dette spørsmålet. Det er ikke tradisjon for å bruke permittering og det er derfor ikke et ønsket virkemiddel.  Fagforbundet legger til grunn at permitteringer kun kan brukes når eksterne hendelser medfører et betydelig inntektsbortfall. For offentlig finansierte virksomheter er det ikke tilfelle og derfor er det ikke grunnlag for permitteringer. I private virksomheter er bildet et noe annet, og der brukes permitteringsinstituttet.

 

Varslingsfristen etter Hovedavtalen med KS, og for KS Bedrift,  er 14 dager. Det er eneste alternativ.

 

Etter Spekteravtalen § 18 åpner det seg mulighet for 2 dagers varsel på grunn av situasjoner som beskrevet AML. § 15-3 (10). Hovedregelen er 14 dager. Det samme er tilfellet for Hovedavtalen i NHO og Virke (privat). Regjerningens forslag om endring av arbeidsgiverperioden endrer ikke dette.  

Det er ikke slik at korona-situasjonen automatisk gir rett til 2 dagers frist. Spørsmålet er om det ikke foreligger rasjonelle sysselsettingsmuligheter pga. Koronavirus-sitasjonen. Det er en konkret vurdering hvor det er spørsmål om alternative sysselsettingsmuligheter. Spekters tolking av hovedavtalens bestemmelser er ensidig,  og ikke tatt opp med LO Stat. Fagforbundet legger derfor til grunn av hovedavtalens bestemmelse om 14 dagers varslingsfrist gjelder.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?