Til hovedinnhold

Kompetanseforhandlinger i RFK/KS høsten 2020

Uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser er det mulighet for forhandle lønn når en arbeidstaker i kapitel 4 har gjennomført formell og relevant etter-/videreutdanning (ref. Hovedtariffavtalen § 4.2.4).

20.08.2020
Sist oppdatert: 20.08.2020

INFO OM KOMPETANSEFORHANDLINGER 

 Fylkesrådmannen avholder  jevnlig såkalte kompetanseforhandlinger for ansatte i følgende stillinger i kap.4:

- assistent/elevassistent

- vaktmester/tekniker/IKT

-tekniker/driftskoordinator/driftsleder/driftsleder med fagbrev

- fagarbeider/barne- og ungdomsarbeider

- miljøarbeider/miljøterapeut

- renholder/renholdsoperatør/renholdsleder med fagbrev

- konsulent/saksbehandler

- fagleder/kontorleder

- tolk/bibliotekar

- tverrfaglig spesialutdanning med høyskole

- lærer uten godkjent utdanning/lærer

- adjunkt/adjunkt med tillegg

- lektor/lektor med tillegg

 

KOMPETANSEFORHANDLINGER NÅ HØSTEN 2020

 

Det vises til hovedtariffavtalens § 4.2.4 og inviteres til kompetanseforhandlinger høsten 2020.

Frist for innsending av krav er 18.09.20. Kravet sendes inn på vedlagte skjema.

 

I tillegg til HTA § 4.2.4 legges følgende kriterier til grunn:

 • Den ansatte skal ha tatt kompetansegivende etter- og videreutdanning av minimum et halvt års omfang (30 stp), som er sluttført våren 2020.
 • Kompetanseutviklingen må være avtalt med leder og relevant for stillingen.
 • Det må ikke være gitt lønnsmessig uttelling allerede gjennom stigene i kompetanselønnssystemet, opprykk til ny stillingskode eller gjennom ordinære/særskilte forhandlinger.
 • Vitnemål forutsettes levert nærmeste leder.

 

For undervisningsstillinger:

 • Utdanningen må ikke inngå som en del av kravene til grunnutdanning for stillingen, f.eks. PPU eller yrkesteoretisk utdanning.
 • For yrkesfaglærerne kan ekstra, relevant fagbrev tatt etter 01.05.18 vektlegges.

 

Dette må framgå av kravene:

 • Navn
 • Stilling og stillingskode før avlagt eksamen
 • Betegnelse på fag
 • Omfang/studiepoeng
 • Eksamensdato

 

Virkningsdato for lønnstillegg etter høstens forhandlinger settes til 01.08.20.

 

Eventuelle krav på vegne av medlemmer sendes pr. epost til torhilld.osthus@skole.rogfk.no  innen fristen 18.09.20. NB, det er viktig at det vedlagte skjemaet brukes og sendes inn i excel-format.

 

KOMPETANSEFORHANDLINGER HØSTEN 2020

Kravskjema - kompetanseforhandlinger 

 

Mvh FHTV Fagforbundet

Torhild Østhus

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?